Powłoki nawierzchniowe i środki czyszczące

Sika® Teak Oil

Sika® TopClean-T

Ręczniki do czyszczenia rąk oraz narzędzi