Systemy naprawy i ochrony betonu PCC

Sika® Baudispersion

Emulsja polimerowa do modyfikacji mieszanek betonowych i zapraw (zastępuje SikaEmulsion 93)

Sika® MonoTop®-612

Zaprawa naprawcza typu PCC / SPCC, zawierająca mikrokrzemionkę

Sika® MonoTop®-614

Zaprawa naprawcza typu PCC / SPCC, zawierająca mikrokrzemionkę

Sika® MonoTop®-620 N

Szpachlówka wyrównawcza typu PCC, klasa R3

Sika® MonoTop®-652

Zaprawa naprawcza typu PCC zawierająca mikrokrzemionkę

Sika® MonoTop®-723 N

Zaprawa wypełniająca i wyrównująca klasy R3

Sika® MonoTop®-910 N

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, przeznaczona do zabezpieczania antykorozyjnego zbrojenia i do wykonywania warstw sczepnych.

SikaQuick-506 FG

Zaprawa naprawcza

Sika® Repair-10 F

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna

Sika® Repair-13 F

Zaprawa naprawcza typu PCC do wypełniania ubytków w betonie

Sika® Repair-20 F

Zaprawa do reprofilowania i wyrównywania powierzchni betonowych

Sika® Repair-30 F

Szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych

SikaTop®-109 ElastoCem

Elastyczna szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych

Sika® MonoTop®-412 NFG

Zaprawa do napraw konstrukcyjnych klasy R4 z dodatkiem inhibitorów korozji