MODYFIKACJE BETONU

Produkty modyfikujące mieszankę betonową były pierwszymi produktami oferowanymi przez firmę jeszcze na początku XX wieku. Domieszki Sika znajdują zastosowanie zarówno w przypadku produkcji betonu towarowego, jak i elementów prefabrykowanych.

Szeroka gama plastyfikatorów oraz superplastyfikatorów Sika, polepszających urabialność, jest doskonale znana i rozpoznawalna na wszystkich kontynentach. Dzięki domieszkom polikarboksylanowym czwartej generacji Sika ViscoCrete staliśmy się światowym liderem we wdrażaniu technologii betonowych mieszanek samozagęszczalnych. Ponadto coddzienie na polskich budowach o zaawansowanej technologii robót można spotkać opóźniacze, niealkaliczne przyspieszacze czy dodatki do betonów układanych w niskich temperaturach. 

Sika przygotowała również specjalną ofertę domieszek dla dystrybutorów.