Domieszki opóźniające wiązanie

Sika® Retarder liquid

Płynna domieszka na bazie modyfikowanych fosforanów o działaniu opóźniającym rozpoczęcie procesu hydratacji cementu.

Sika® Retarder-210 A

Sika® Retarder-210 A jest domieszką opóźniającą wiązanie, przeznaczoną do betonów monolitycznych, betonów stosowanych w warunkach podwyższonych temperatur.

Sika® Plastiment® BVT-99

Sika® Plastiment® BVT-99 jest uniwersalnym plastyfikatorem opóźniającym wiązanie szczególnie przydatnym do produkcji betonów w warunkach wyższych temperatur.