Coraz większe wymagania stawiane współczesnym obiektom infrastrukturalnym

Wiele mostów, tuneli czy też innych obiektów budowlanych nie było remontowanych od lat, co otwiera nowe możliwości rynkowe dla Siki.

Istniejące obiekty budowlane, zwłaszcza obiekty infrastrukturalne, stwarzają wiele istotnych możliwości i wyzwań dla sektora budowlanego. Setki tysięcy mostów na całym świecie osiągnęły wiek, w którym ich właściwości nie są w stanie sprostać rosnącemu obciążeniu
i wymaganiom przepustowości.
Ze względu na to, iż obiekty mostowe są bardzo istotnymi elementami w całej sieci połączeń, ich zburzenie i budowanie na nowo utrudniłoby w znaczący sposób komunikację oraz generowałoby wysokie koszty. Prawidłowe funkcjonowanie węzłów komunikacyjnych o tak dużym znaczeniu nie może zostać zakłócone.

SYDNEY HARBOUR BRIDGE - SYMBOL I GŁÓWNA ARTERIA MIASTA
Idealnym przykładem opisanej sytuacji jest Sydney Harbour Bridge - niezastąpiony pomnik inżynierii, który od lat stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych ikon miasta. Budowa mostu o długości 1140 m oraz o rozpiętości przęsła wynoszącej 503 m rozpoczęła się w 1924 r., a otwarcie miało miejsce w roku 1932. Konstrukcja jest wystarczająco szeroka, aby pomieścić tory kolejowe, linie tramwajowe, 8 pasów dla ruchu drogowego, ścieżkę rowerową oraz chodnik. Mimo wybudowania Harbour Tunnel w 1992 r., który miał stanowić alternatywną trasę i rozładować natężenie ruchu, każdego dnia most przekracza blisko 160 tys. pojazdów. Niezmiennie od lat, Sydney Harbour Bridge, pozostaje kluczową trasą prowadzącą do centrum miasta.


SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ SIKALASTIC - ABY POWSTRZYMAĆ KOROZJĘ

Podobnie jak w przypadku setek tysięcy mostów na całym świecie, struktura mostu w Sydney musiała stawić czoła wielu wyzwaniom – procesowi starzenia się, rosnącemu obciążeniu i stale zwiększającej się liczbie użytkowników ruchu. Po 80 latach eksploatacji nawierzchnia betonowa jezdni zaczęła przeciekać, co prowadziło do korozji stalowych elementów i zagrażało stabilności całej konstrukcji.

Dzięki nowemu i szybkowiążącemu systemowi do izolacji przeciwwodnej Sikalastic udało się uszczelnić most i zatrzymać proces korozji.

System składa się z materiałów gruntujących, płynnej membrany oraz nowych termotopliwych granulek Sikalastic-827 HT, które razem zapewniają trwałe połączenie pomiędzy nakładaną w postaci płynnej izolacją przeciwwodną, a betonem asfaltowym. Wystarczyły jedynie dwa weekendy, aby naprawić i zabezpieczyć nawierzchnię o łącznej powierzchni 10 000 m². Most może bezpiecznie funkcjonować przez następne dziesięciolecia.


ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO A RENOWACJE
Przykład Sydney Harbour Bridge znakomicie ilustruje, jak dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Sika można naprawić obiekty infrastrukturalne w sposób zrównoważony, zgodnie z współczesnymi wymaganiami oraz unikając poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu sieci komunikacyjnej.