Wszystkie substancje chemiczne mogą powodować znaczne uszkodzenia stali lub betonu. Dlatego niezbędna jest odpowiednia ochrona konstrukcji. Nasze sprawdzone systemy powłok ochronnych przeznaczone są do zabezpieczania konstrukcji przed agresywnym działaniem wielu substancji chemicznych takich jak np. kwasy, zasady (nawet do pH 14). Oprócz ochrony stali, betonu i zbrojenia konstrukcji materiały Sika uszczelniając beton i przenosząc zarysowania podłoża, ograniczają ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Niektóre powłoki przewodzą też ładunki elektryczne, co pozwala na ich stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem a także w miejscach gdzie dodatkowo wymagana jest ochrona czułych urządzeń elektronicznych. Powłoki chemoodporne Sika są również odporne na uderzenia i ścieranie. Mogą być stosowane w przemyśle spożywczym oraz w zbiornikach i instalacjach wody pitnej.

Powłoki chemoodporne Sika:

...spełniają wymagania
higieniczne
... umożliwiają
krótkie
okresy mycia
... spełniają wymagania
fizjologiczne
... są
odporne
mechanicznie i chemicznie

Zalety powłok chemoodpornych:

• odporność mechaniczna, odporność na ścieranie oraz uderzenia
• odporność chemiczna
• odporność na szok termiczny
• odporność na detergenty i częste mycie
• odporność na środki dezynfekujące
• szczelne, bezspoinowe
• spełniają wymagania higieniczne
• łatwe i szybkie w utrzymaniu w czystości
• umożliwiają zachowanie czystości procesów produkcyjnych
• nie emitują cząstek i lotnych związków organicznych
• nie są metabolizowane przez mikroorganizmy
• nie wpływają na substancje w zbiornikach i instalacjach
• przewodzą ładunki elektryczne
• zabezpieczają glebę i wody gruntowe
 

Oferowane produkty