Powłoki ogniochronne Sika® PyroPlast®

Drewno od wielu lat jest naturalnym materiałem budowlanym o różnorodnym zastosowaniu. Jednak zarówno drewno, jak i materiały drewnopochodne są materiałami łatwopalnymi, w związku z czym wymagają właściwego zabezpieczenia ogniochronnego, zwłaszcza kiedy występują w budynkach użyteczności publicznej.

Obejrzyj film: test skuteczności ogniochronnej

WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMU SIKA® PYROPLAST® WOOD:

  • System ogniochronny Sika® Pyroplast® Wood T (dawniej Sika® Pyroplast® HW-100) od wielu lat jest obecny na polskim rynku. Dzięki swoim właściwościom może zahamować lub opóźnić zapalenie się powierzchni i rozprzestrzenianie się ognia.
  • Ponadto trwała powłoka ogniochronna Sika® Pyroplast® Wood T to unikalne połączenie maksymalnej ochrony z walorami estetycznymi. Bardzo cienka, bezbarwna powłoka lakiernicza pozwala uwypuklić naturalne piękno szlachetnego materiału architektonicznego, jakim jest drewno i materiały drewnopochodne.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Sika® Pyroplast® Wood T jako jeden z nielicznych materiałów tego typu pozwala na drewnie i materiałach drewnopochodnych, również na tych, które pokryte są istniejącymi, dobrze przylegającymi powłokami malarskimi, uzyskać klasyfikację:

B-s1,d0 wg PN-EN 13501-1:2009

co odpowiada określeniu wyrób niezapalny w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (DZ.U.Nr 75 z 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami).


System Sika® Pyroplast® Wood T posiada:

  • Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-3080/2016
  • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/2017  

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z Naszym Specjalistą:

Jacek Jabłoński

Key Project Manager Protective Coatings