SikaProof® A+ 12

Trwale łączący się z betonem, pre-instalowany system hydroizolacyjny na bazie elastycznych poliolefin (FPO) do izolacji fundamentów i innych konstrukcji podziemnych

SikaProof® A+ 12 to poliolefinowa (FPO) membrana hydroizolacyjna przeznaczona do wykonywania izolacji konstrukcji żelbetowych poniżej poziomu gruntu. Swobodnie układana na przygotowanym podłożu lub w deskowaniach przed montażem zbrojenia i betonowaniem. Specjalna hybrydowa warstwa wiążąca na membranie tworzy trwałe połączenie ze świeżym betonem. Zakłady uszczelnia się za pomocą taśm stosowanych na zimno lub złącza mogą być zgrzane odpowiednim sprzętem. Grubość całkowita 1,75 mm, grubość warstwy membrany 1,2 mm.

  • Pre-instalowana przed montażem zbrojenia i betonowaniem
  • Podwójne wiązanie ze świeżym betonem: mechaniczne i klejowe
  • Wysoka elastyczność i zdolność mostkowania rys
  • Bez możliwości penetracji wody między konstrukcją betonową a systemem membranowym
  • Wysoka wodoszczelność badana według różnych norm
  • W sposób pełny i trwały przywiera do konstrukcji żelbetowej
  • Odporność na agresywne składniki naturalnie występujace w gruncie i wodzie gruntowej
  • Łatwa do instalacji i ze szczelnymi połączeniami
  • Czasowa odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Możliwość łączenia z innymi aprobowanymi systemami hydroizolacyjnymi / uszczelniajacymi Sika