Sikadur®-42 HE

Trójskładnikowa, samorozlewna zaprawa epoksydowa o wysokich parametrach

Sikadur®-42 HE jest trójskładnikową, zaprawą o wysokich parametrach na bazie żywicy epoksydowej do wykonywania precyzyjnych podlewek i zakotwień. Do stosowania w temperaturze od +5°C do +30°C.

 • Wysokie wczesne wytrzymałości, szybkie wiązanie
 • Możliwość stosowania także w niskich temperaturach
 • Łatwy w aplikacji
 • Materiał nieczuły na wysoką wilgotność powietrza w okresie utwardzania
 • Ograniczony skurcz
 • Odporny chemicznie (także na korozję)
 • Odporny mechanicznie, także na uderzenia
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • Wysoka odporność na wibracje
 • Niski współczynnik rozszerzalności termicznej
 • Dobra odporność na pełzanie