SikaGrout®-212

Zaprawa do podlewek ogólnego przeznaczenia, o skompensowanym skurczu

SikaGrout®-212 jest gotową, jednoskładnikową, bezskurczową zaprawą o dużej zdolności penetracyjnej.

  • Łatwość użycia (dodatek jedynie wody)
  • Wiąże bezskurczowo
  • Samorozlewność
 
  • Dobra przyczepność do betonu
  • Nie powoduje korozji stali
  • Nie wykazuje segregacji składników i wypływania mleczka cementowego
  • Może być pompowany lub wylewany ręcznie