SikaGrout®-4 N

Ekspansywna, samorozlewna zaprawa do podlewek, zakotwień i napraw betonu

Gotowa, ekspansywna, kompensująca skurcz, samorozlewna zaprawa cementowa o uziarnieniu 0/4 mm. Charakteryzuje się normalnym przyrostem wytrzymałości oraz niewielką ekspansją w fazie ciekło-plastycznej.
SikaGrout®-4 N jest zgodna z zasadami napraw konstrukcyjnych dotyczącymi kotwienia stalowych prętów zbrojeniowych zgodnie z PN-EN 1504-6. SikaGrout®-4 N spełnia wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3.

 • Łatwość użycia
 • Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
 • Możliwość regulacji konsystencji
 • Samorozlewność
 • Normalne narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
 • Ekspanduje przez wydzielanie gazu jeszcze w fazie ciekło-plastycznej
 • Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
 • Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny
 • Wodoszczelność – spełnia wymagania klasy co najmniej W10
 • Mrozoodporność
 • Klasa reakcji na ogień A1