MODYFIKACJE BETONU

Produkty modyfikujące mieszankę betonową były pierwszymi produktami oferowanymi przez firmę na początku XX wieku. Rodzina plastyfikatorów polepszających urabialność Plastiment, superplastyfikatory Sikament oraz grupa domieszek kompleksowych Sikacrete opartych na technologii mikrokrzemionki są doskonale znane i rozpoznawalne na wszystkich kontynentach.
Dzięki domieszkom polikarboksylanowym czwartej generacji Sika ViscoCrete staliśmy się światowym liderem we wdrażaniu technologii betonowych mieszanek samozagęszczalnych.
Coddzienie na polskich budowach o zaawansowanej technologii robót można spotkać również opóźniacze Sika Retarder, niealkaliczne przyspieszacze SikaRapid, czy dodatki do betonów układanych w niskich temperaturach Sika Antifreeze.