Superplastyfikatory polimerowe

Sika® ViscoCrete®-3

Sika® ViscoCrete®-3 jest stężonym, stabilizowanym superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do specjalistycznych betonów konstrukcyjnych (górnicze, mostowe, hydrotechniczne, betony wysokowartościowe BWW), przede wszystkim do wykonywania mieszanek betonowych samozagęszczalnych SCC. Szczególne właściwości tej domieszki można też wykorzystać stosując ją do zapraw i zaczynów iniekcyjnych.

Sika® ViscoCrete®-4 PL

Sika® ViscoCrete®-4 PL jest uniwersalnym i prostym w stosowaniu superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym zarówno do betonów towarowych o przeciętnym wskaźniku wodno-cementowym jak i do betonów specjalistycznych (drogowe, mostowe, hydrotechniczne) o niskim w/c.

Sika® ViscoCrete®-5

Sika® ViscoCrete®-5 jest stężonym superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do specjalistycznych betonów konstrukcyjnych (górnicze, mostowe, hydrotechniczne, betony wysokowartościowe BWW).

Sika® ViscoCrete®-5-600

Sika® ViscoCrete®-5-600 jest stężonym superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do specjalistycznych betonów konstrukcyjnych (górnicze, mostowe, hydrotechniczne, betony wysokowartościowe BWW).

Sika® ViscoCrete®-21 ST

Sika® ViscoCrete®‐21 ST jest superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym głównie do betonów prefabrykowanych średnich klas wytrzymałościowych.

Sika® ViscoCrete®-3020 X

Sika® ViscoCrete®-3020 X jest uniwersalnym i prostym w stosowaniu superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym zarówno do betonów towarowych o przeciętnym wskaźniku wodno‐cementowym jak i do betonów specjalistycznych (drogowe, mostowe, hydrotechniczne) o niskim w/c.

Sika® ViscoCrete®-3088

Sika® ViscoCrete® 3088 jest uniwersalnym i prostym w stosowaniu superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do betonów specjalistycznych (drogowe, mostowe, hydrotechniczne) o niskim w/c.

Sika® ViscoCrete®-3088 M

Sika® ViscoCrete®-3088 M jest uniwersalnym i prostym w stosowaniu superplastyfikatorem polimerowym typu PCE przeznaczonym do napowietrzanych betonów specjalistycznych (drogowe, mostowe, hydrotechniczne) o niskim w/c.

Sika® ViscoCrete®-3090 M

Sika® ViscoCrete®-3090 M jest superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do betonów mostowych i innych towarowych betonów specjalnych.

Sika® ViscoCrete® EPL-2

Sika® ViscoCrete® EPL-2 jest stabilizowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji przyspieszającym twardnienie, odpowiednim zarówno do betonu jak i do zapraw cementowych.

Sika® ViscoCrete® EPL-21

Sika® ViscoCrete® EPL-21 jest stabilizowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji przyspieszającym twardnienie, odpowiednim zarówno do betonu jak i do zapraw cementowych.

Sika® ViscoCrete®-3225 EPL

Sika® ViscoCrete®-3225 EPL jest nisko stężonym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym głównie do betonów prefabrykowanych średnich klas wytrzymałościowych.

Sika® ViscoCrete®-3 RS

Sika® ViscoCrete®‐3 RS to silny superplastyfikator polikarboksylanowy najnowszej generacji, przeznaczony głównie do betonów prefabrykowanych wysokich klas wytrzymałościowych.

Sika® ViscoCrete®-31 RS

Sika® ViscoCrete®-31 RS to silny superplastyfikator polikarboksylanowy najnowszej generacji, przeznaczony głównie do betonów prefabrykowanych wysokich klas wytrzymałościowych.

Sika® ViscoCrete®-34 RS

Sika® ViscoCrete®-34 RS jest superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do betonów stosowanych w prefabrykacji.

Sika® ViscoCrete®-41 RS

Sika® ViscoCrete®-41 RS to silny superplastyfikator polikarboksylanowy najnowszej generacji, przeznaczony głównie do betonów prefabrykowanych wysokich klas wytrzymałościowych.

Sika® ViscoCrete®-6 RS

Sika® ViscoCrete®-6 RS jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów prefabrykowanych.

Sika® ViscoCrete®-82 RS

Sika® ViscoCrete®-82 RS jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów prefabrykowanych.

Sika® ViscoCrete®-83 RS

Sika® ViscoCrete®-83 RS jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów na prefabrykacji,
w szczególności do betonów samozagęszczalnych (SCC) i prawie samozagęszczalnych (ASCC).

Sika® ViscoCrete®-85 RS

Sika® ViscoCrete®-85 RS jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów prefabrykowanych.

Sika® ViscoCrete®-7410

Sika® ViscoCrete®-7410 jest superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do betonów towarowych.

Sika ViscoFlow®-5 PL

Sika ViscoFlow®-5 PL jest niskostężonym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym głównie do betonów towarowych o długim czasie utrzymywania konsystencji.

Sika ViscoFlow®-6920

Sika ViscoFlow®-6920 jest niskostężonym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym głównie do betonów towarowych o długim czasie utrzymywania konsystencji.

SikaPlast®-1 PL

SikaPlast®-1 PL jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów towarowych.

SikaPlast®-312 W

SikaPlast®-312 W jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów towarowych stosowanych w warunkach obniżonych temperatur.

SikaPlast®-2508

SikaPlast®-2508 jest stabilizowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów towarowych o średnich i wysokich współczynnikach wodno‐cementowych.

SikaPlast®-2545

SikaPlast®‐2545 jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów towarowych i specjalnych o wydłużonym czasie utrzymywania konsystencji.

SikaPlast®-46 FS

SikaPlast®-46 FS jest superplastyfikatorem polimerowym przeznaczonym do betonów towarowych stosowanych w warunkach obniżonych temperatur.