Domieszki napowietrzające

Sika® Aer Pro-3

Domieszka napowietrzająca SikaAer® Pro‐3 jest używana do produkcji betonów o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki przede wszystkim do betonów mostowych i innych o pompowalnej, ciekłej konsystencji.

Sika® Aer Pro-3 V2

Domieszka napowietrzająca SikaAer® Pro-3 V2 jest używana do produkcji betonów o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki przede wszystkim do betonów o konsystencjach gęstych, takich jak np. drogowe i hydrotechniczne a także do betonów mostowych o konsystencjach od plastycznej do półciekłej.

Sika® Aer Pro-3 V5

Domieszka napowietrzająca SikaAer® Pro‐3 V5 jest używana do produkcji betonów o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki przede wszystkim do betonów o konsystencjach gęstych, takich jak np. drogowe i hydrotechniczne a także do betonów mostowych o konsystencjach od plastycznej do półciekłej.

Sika® Aer Solid

SikaAer® Solid stosowany jest do jako środek napowietrzający do wykonywania zapraw i betonów o wysokiej mrozoodporności.

Sika® Luftporenbildner LPS V

Domieszka napowietrzająca Sika® LPS V / Sika® Luftporenbildner LPS V jest używana do produkcji betonu i zapraw o podwyższonej mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki nawet w trudnych warunkach np. do betonów drogowych.

Sika® Luftporenbildner LPS A NEU

Domieszka napowietrzająca Sika® LPS A Neu jest używana do produkcji betonów i zapraw o wysokiej mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki nawet w trudnych warunkach, także do betonów drogowych.

Sika® Luftporenbildner LPS A-94

Domieszka napowietrzająca Sika® LPS A‐94 jest używana do produkcji betonów o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki nawet w trudnych warunkach np. do betonów drogowych o bardzo gęstej konsystencji.

Sika® LPS A-945

Domieszka napowietrzająca Sika® LPS A‐945 jest używana do produkcji betonów o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie pozwala na stosowanie domieszki przede wszystkim do betonów mostowych i innych o pompowalnej, ciekłej konsystencji.