Materiały uzupełniające

Enduro®Fiber HPP

Syntetyczne makro-włókna do zbrojenia betonu.

Sika® MP 22 (Addiment MP 22)

Domieszka do zapraw towarowych o silnym działaniu opóźniającym

Sika® MS (Addiment MS)

Preparat ochronny do mieszalników betonu, betonowozów i innych urządzeń

Sika® NB 100

Preparat do pielęgnacji świeżego betonu

Sika® NB 1

Preparat do pielęgnacji świeżego betonu

SikaPump®

Domieszka poprawiająca pompowalność mieszanki betonowej

SikaPump®-Start 1

Preparat do smarowania rurociągów tłocznych przy pompowaniu betonu

Rugasol®-2W Liquid

Powierzchniowy opóźniacz do betonu

Rugasol®-3 W Paste

Powierzchniowy opóźniacz do betonu

Sika® Rugasol ST

Powierzchniowy opóźniacz do betonów drogowych

Sika® SB 2

Syntetyczna domieszka spieniająca do betonów

Sika® Schnellmörtel (Addiment SCM)

Szybkowiążąca zaprawa montażowa oraz zaprawa do napraw

Sika® SF 50

Włókna stalowe do zbrojenia betonu

Sika® TR 13 (dawny Addiment TR 13)

Uniwersalny, ciekły preparat antyadhezyjny

Texa-Fib, Texa-Fib 3

Włókna polipropylenowe do betonu i zapraw