Domieszki przyspieszające wiązanie / twardnienie

Sika® Frostschutz FS 1

Domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie

Sikament® R-35

Sikament® R-35 to domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca. Dodatkowo wykazuje ona działanie skracające czas wiązania i przyspieszające narastanie wytrzymałości wczesnych.

SikaPlast®-312 W

SikaPlast®-312 W jest modyfikowanym superplastyfikatorem polikarboksylanowym najnowszej generacji, przeznaczonym do betonów towarowych stosowanych w warunkach obniżonych temperatur.

SikaRapid®-2.1

SikaRapid®-2.1 jest domieszką nowej generacji przyspieszającą wiązanie i twardnienie betonu.

Nie wpływa na obniżenie wytrzymałości końcowej.