Przyspieszacze do torkretu

Sika® Sigunit®-49 AF

Sika® Sigunit®-49 AF to nie zawierająca alkaliów domieszka przyspieszająca w postaci proszku do suchych mieszanek betonów natryskowych.

Sika® Sigunit® L-53 AF

Sigunit®-L53 AFP jest wysokiej jakości, płynnym, nie zawierającym alkaliów akceleratorem wiązania do betonów natryskowych.

Sika® Sigunit® L-93 AF

Sika® Sigunit® L-93 AF jest płynną, nie zawierającą alkaliów domieszką przyspieszającą wiązanie i utwardzanie do betonów natryskowych.

Sika® Sigunit® LT

Sigunit®‐LT jest płynnym, bezchlorkowym przyspieszaczem na bazie krzemianu sodu do betonów natryskowych stosowanych przy natrysku na mokro. Bezchlorkowy, alkaliczny przyspieszacz wiązania zgodny z PN‐EN 934‐5, Tab. 2.