Włókna do betonu

Enduro®Fiber HPP

Syntetyczne makro‐włókna do zbrojenia betonu

SikaFiber® Force-60

SikaFiber® Force-60 to syntetyczne makro-włókna do zbrojenia konstrukcyjnego betonu i betonu natryskowego.