Domieszki dla dystrybutorów

SikaCem® Accelerator

SikaCem® Accelerator jest bezchlorkową domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie.

SikaCem® Level

SikaCem® Level jest plastyfikatorem szczególnie przydatnym do produkcji betonów posadzkowych.

SikaCem® Plast

SikaCem® Plast  jest domieszką napowietrzającą stosowaną do produkcji betonów i zapraw o podwyższonej urabialności, mrozoodporności i odporności na sole odladzające. Zawartość i rozkład porów powietrza w betonie umozliwia na stosowanie domieszki nawet w trudnych warunkach.

SikaCem® SuperPlast

SikaCem® SuperPlast to domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca zgodna z PN-EN 934-2+A1:2012; Tab. 3.1/3.2.

SikaCem® Waterproof

SikaCem® Waterproof jest uniwersalnym i prostym w stosowaniu środkiem uszczelniającym o działaniu hydrofobowym, przeznaczonym do ochrony strukturalnej i powierzchniowej betonu.

SikaCem® Winter

SikaCem® Winter jest bezchlorkową domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie również w ujemnych temperaturach.