Domieszki do cementów

SikaGrind®-200 G PL

SikaGrind®-200 G PL jest ciekłym, bezchlorkowym środkiem powierzchniowo-czynnym umożliwiającym mielenie i podwyższenie jakości zarówno cementu jak i pozostałych mineralnych dodatków do cementu. SikaGrind®-200 G PL został opracowany do produkcji cementów z podwyższonymi wytrzymałościami wczesnymi.

SikaGrind®-304 G PL

SikaGrind®-304 G PL jest bezchlorkowym, aktywującym środkiem powierzchniowo-czynnym, wpływającym na proces mielenia cementu.

SikaGrind®-304 G PL został specjalnie opracowany do redukcji efektu “carbon bleeding” dla cementów z dodatkiem popiołów lotnych.

SikaGrind®-725 PL

SikaGrind®-725 PL jest ciekłym, bezchlorkowym środkiem powierzchniowo-czynnym umożliwiającym mielenie i podwyższenie jakości wszystkich typów cementów oraz mineralnych dodatków do cementu. SikaGrind®-725 PL został opracowany do podwyższania zarówno wytrzymałości wczesnych jak i końcowych, co ma znaczenie w cementach o obniżonej zawartości klinkieru i zwiększonej ilości dodatków mineralnych.