Aby spełnić wymagania stawiane konstrukcjom wodoszczelnym, istotna jest staranna selekcja kluczowych systemów i produktów. Sika wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie, aby zapewnić trwałe i skuteczne rozwiązania w zakresie hydroizolacji.

Dzięki kompleksowości naszych rozwiązań jesteśmy w stanie zagwarantować kompatybilność wszystkich zastosowanych systemów do wykonania konstrukcji w technologii "białej wanny" (Sika® White Box Concept).

KONSTRUKCJA WODOSZCZELNA TYPU "BIAŁA WANNA"

Beton wodoszczelny i biała wanna w ujęciu tradycyjnym
yes

Tradycyjne rozwiązanie

Beton wodoszczelny i biała wanna w ujęciu zoptymalizowanym
yes

Zoptymalizowane pod kątem szczelności rozwiązanie typu "biała wanna", w którym zaznaczony na czerwono fragment konstrukcji wykonany jest z betonu o wysokim poziomie wodoszczelności Sika® Watertight Concrete System.

ZASADY WYKONANIA KONSTRUKCJI WODOSZCZELNEJ W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY": ELEMENTY SYSTEMU

BETON WODOSZCZELNY SIKA® Watertight Concrete System

Pomimo pozornej gęstości beton może być opisany jako materiał porowaty, który umożliwia przepływ wody poprzez podłączone struktury porów kapilarnych. Kapilary są to pustki przestrzenne utworzone w betonie przez nadmiar wody, która jest potrzebna do zapewnienia urabialności mieszanki betonowej.

Technologia betonu wodoszczelengo Sika® wymaga zastosowania:

Beton wodoszczelny z zastosowaniem domieszki Sika WT 200-P
DOMIESZKI Sika® WT-200 P
 • Skuteczne wspomaganie procesu "samoleczenia" betonu, czyli zamykania rys skurczowych
 • Trwale obecna w strukturze betonu, co zapewnia ciągły wzrost szczelności 
 • Zapewnia wysoką wodoszczelność betonu zgodnie z deklarowanymi parametrami
 • Pełna kompatybilność ze wszystkimi domieszkami Sika®, w tym z domieszkami napowietrzającymi
 • Zapewnia utrzymanie zakładanych parametrów świeżej mieszanki betonowej
Pobierz kartę informacyjną produktu:
Sika® WT-200 P
Beton wodoszczelny z zastosowaniem domieszki Sika Viscocrete
DOMIESZKI Z SERII Sika® ViscoCrete®
 • Superplastyfikator zapewniający skuteczną redukcję wody i zmniejszenie wskaźnika w/c, co umożliwia zredukowanie objętości, rozmiaru oraz ciągłości struktury porów kapilarnych
 • Utrzymanie w czasie urabialności mieszanki betonowej na placu budowy
 • Zwiększenie wytrzymałości początkowej i końcowej betonu

POZOSTAŁE ELEMENTY SYSTEMU

Aby konstrukcja była w pełni wodoszczelna, do uszczelniania przerw roboczych i dylatacji należy zastosować nowoczesne produkty Sika z zakresu hydroizolacji.

Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacyjnych taśmami Sika Waterbar
Sika® Waterbar
 • Elastyczne taśmy PCW o wysokiej jakości
 • Uszczelnienie nieruchomych i ruchomych połączeń
 • Duży wybór detali (możliwe formowanie elementów)
 • Odporność na różne rodzaje wody i substancji chemicznych
 • Możliwość uszczelnienia przy wysokim ciśnieniu wody
 • Łatwość wykonywania połączeń na budowie
Pobierz kartę informacyjną produktu:
Sika® Waterbar 

Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacyjnych taśmami SikaSwell
SIKASWELL®
 • Umieszczane wewnątrz spoin profile uszczelniające
 • Pęcznienie w kontakcie z wodą
 • Uszczelnienie sztywnych połączeń budowlanych
 • Testowana długoterminowa trwałość
 • Odporność na różne rodzaje wody i substancji chemicznych

Obejrzyj animację - Sposób aplikacji i zalety innowacyjnej technlogii SikaSwell®

Uszczelnienie przejść w konstrukcji: taśmy SikaSwell
SikaSwell®
 • Profile i kity uszczelniające
 • Pęcznienie w kontakcie z wodą
 • Uszczelnienie przejść między różnymi materiałami (rury, przewody przechodzące przez elementy betonowe, itp.)
 • Testowana długoterminowa trwałość
 • Odporność na różne rodzaje wody i substancji chemicznych
Uszczelnienie otworów zatyczkami i pierścieniami SikaSwell
Pierścienie SikaSwell® Ring, zatyczki SikaSwell® Plug oraz Sikadur®-31
 • Uszczelnienie otworów (łączniki szalunku)
Pobierz kartę informacyjną produktu:
Sikadur®-31 CF Normal

Oprócz szczelnej konstrukcji skuteczność rozwiązania uzależniona jest także od właściwego zaprojektowania i wykonania konstrukcji.