Obiekty, których zadaniem jest utrzymanie wody w obrębie konstrukcji, wymagają starannie dobranych materiałów i technologii, zapewniających ich skuteczne i trwałe uszczelnienie.
W sierpniu 2014 specjaliści Sika Poland uczestniczyli w realizacji basenu przy domu jednorodzinnym w miejscowości Podegrodzie k/Nowego Sącza o wymiarach 5 x 10 x 1,4 m. Była to pierwsza w Polsce konstrukcja z betonu wodoszczelnego w innowacyjnym systemie Sika® Watertight Concrete.

NOWOCZESNY BETON WODOSZCZELNY SIKA® WATERTIGHT CONCRETE SYSTEM

Inżynierowie Sika byli odpowiedzialni za zaprojektowanie odpowiedniej mieszanki betonowej, która gwarantowałaby uszczelnienie konstrukcji basenu. W celu otrzymania wysokiej jakości betonu wodoszczelnego Sika® Watertight Concrete zastosowano:

  • Sika® WT-200 P – 90 kg – nowa domieszka zamykająca pory kapilarne oraz posiadająca właściwości „samoleczące"(self-healing),
  • Sika® ViscoFlow®-6920 – 55 kg – superplastyfikator nowej generacji, znacznie redukujący ilość wody,
  • Plastiment® BV2 –50 kg – plastyfikator o działaniu opóźniającym.

Dzięki zastosowanym domieszkom Sika® ViscoFlow®-6920 oraz Plastiment® BV2 możliwe było zmniejszenie wskaźnika w/c przy jednoczesnym utrzymaniu w czasie urabialności mieszanki betonowej. To z kolei zapewniło zredukowanie porów kapilarnych występujących w strukturze betonu i umożliwiających przepływ wody. Pozostałe w betonie pory zostały zablokowane dzięki zastosowaniu domieszki Sika® WT-200 P. W rezultacie otrzymano beton wodoszczelny o wysokim poziomie wytrzymałości.

Aby konstrukcja była w pełni szczelna, wszelkie przerwy budowlane uszczelniono odpowiednio dobranymi kitami oraz profilami uszczelniającymi:

Zastosowane technologie Sika są gwarancją jakości oraz trwałości konstrukcji w długim czasie użytkowania obiektu.