Warty 14 milionów funtów budynek biblioteki Canada Water Library jest ulokowany na nabrzeżu dawnego doku Canada Water Basin w Londynie. Obiekt został zaprojektowany przez Piersa Gougha z CZWG Architects i jest częścią programu rewitalizacji obszaru wokół Canada Water Basin. Dzięki zaprojektowaniu budynku w kształcie odwróconej piramidy możliwa było zapewnienie wielkiej powierzchni użytkowej na niewielkim obszarze.

Z uwagi na lokalizację budynku na nabrzeżu Canada Water Basin część podziemna obiektu, mieszcząca rożnego rodzaju instalacje i zbiorniki, musiała zostać zabezpieczona przed wnikaniem wody przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Beton wodoszczelny Sika® Watertight Concrete System

Do budowy obiektu wytwórnia betonu London Concrete dostarczyła 400 m3 betonu wodoszczelnego Sika® Watertight Concrete System. Beton ten uzyskał certyfikat BBA (British Board of Agrement) i jest z powodzeniem stosowany od przeszło 50 lat, utrzymując wodę wewnątrz lub na zewnątrz konstrukcji, w zależności od wymagań.

Skuteczność działania betonu wodoszczelnego Sika® Watertight Concrete System jest rezultatem dodawania do mieszanki betonowej najnowocześniejszych domieszkek Sika. Dzięki temu uzyskuje się niezwykle szczelny beton, który gwarantuje długotrwałą integralność podziemnej konstrukcji budynku.

Przerwy robocze zostały uszczelnione profilami uszczelniającymi SikaSwell®, które pęczniejąc w kontakcie z wodą całkowicie uszczelniają połączenia pomiędzy sąsiadującymi płytami betonowymi.