Tchbio rozbudowuje swój zakład produkcyjny w Polsce. W Markach koło Warszawy powstaje nowa halap rodukcyjno-magazynowa, która będzie miała łączną powierzchnię zabudowy ok. 3 600 m2 i docelowo będą w niej zainstalowane dwie nowoczesne, w pełni zautomatyzowane linie do produkcji kawy.

Beton o wysokiej szczelności: Sika® Watertight Concrete System

Aby sprostać wymaganiom szczelności, do wykonania elementów betonowych fundamentów i osadnika zastosowano technologię Sika® Watertight Concrete System. Do prac betonowych przy budowie fundamentów oraz elementów osadnika dla zakładu Tchibo wytwórnia betonu Górażdże Beton dostarczyła około 800 mbetonu wodoszczelnego Sika.

Dodatkową korzyścią z zastosowania technologii Sika® Watertight Concrete System jest przyspieszenie prac budowlanych dzięki wyeliminowaniu konieczności wykonania dodatkowych powłok ochronnych.

W celu osiągnięcia wymaganych parametrów mieszanki betonowej zastosowano następujące domieszki:
 

 

POBIERZ SIKA AT WORK (PDF)

Fabryka Tchibo w Markach / k. Warszawy
Fabryka Tchibo w Markach / k. Warszawy

Beton wodoszczelny Sika Watertight Concrete do wykonania konstrukcji podziemnych: gwarancja całkowitego odcięcia dostępu wód gruntowych.

Fabryka Tchibo w Markach / k. Warszawy (pdf, 3,37 MB)