Siedziba FIFA w Zurychu może pochwalić się unikalnym designem stworzonym przez biuro projektowe Tilla Theus and Partner. Pięć z ośmiu kondygnacji zlokalizowanych zostało pod ziemią.


Budynek zapewnia przestrzeń biurową dla 300 osób, 240 miejsc parkingowych oraz audytorium dla 200 osób. Posiada również duże zaplecze konferencyjne, archiwa, sale wsparcia technicznego oraz parking podziemny. Na miejscu znajduje się także boisko spełniające międzynarodowe standardy oraz miejsce treningowe.


Należało zaprojektować wodoszczelną konstrukcję poniżej poziomu gruntu, bez widocznych dylatacji. Prace konstrukcjyne miały trwać przez cały rok, bez przerw zimowych. Trzeba było poradzić sobie z napiętym harmonogramem prac i naciskiem na redukcję kosztów, zachowując przy tym wysoką jakość oraz wymagane standardy. 

BETON WODOSZCZELNY Sika® Watertight Concrete System

Zgodnie z wymaganiami projektu, do wszystkich prac podziemnych zastosowano Sika® Watertight Concrete System, który obejmuje:

  • beton wodoszczelny, z którego wykonane zostały wszystkie kondygnacje podziemne
  • taśmy uszczelniające Sika® Waterbars zastosowane do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych i spoin roboczych.

Do konstrukcji pozostałych elementów obiektu zastosowano także domieszki do betonu oraz inne materiały i systemy Sika.


Oddział Sika w Szwajcarii odpowiedzialny był również za wsparcie techniczne na miejscu budowy podczas całego procesu projektowania i konstrukcji.