Zrównoważony rozwój to ciągły proces optymalizacji i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które będą przyjazne dla środowiska oraz społeczeństwa. Poprzez swoją działalność pragniemy zachować równowagę w przyrodzie i sprzyjać przetrwaniu jej zasobów.

Ocena cyklu życia (LCA) domieszek do betonu odbywa się zgodnie z podejściem "od surowców do produktu". Na ocenę składa się analiza procesów produkcyjnych domieszek oraz sposobu ich zastosowania w mieszance betonowej. Celem jest optymalizacja działań i procesów na każdym etapie od wydybycia surowca do momentu uzyskania produktu, która pozwoli zredukować zużycie cennych zasobów oraz oddziaływanie na środowisko. Model Oceny cyklu życia został oceniony przez niezależny instytut badawczy Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA).

Domieszki i technologie do betonu Sika wspierają ideę zrównoważonego rozwoju, zapewniając:


Efektywność energetyczną
- redukujemy zapotrzebowanie na energię niezbędną do przygotowania mieszanki betonowej oraz jej aplikacji.

Oszczędność zasobów - redukujemy zużycie zasobów niezbędnych do przygotowania mieszanki betonowej.

Ochronę klimatu - redukujemy emisję dwutlenku węgla związaną z przygotowaniem mieszanki betonowej.

Oszczędność wody - redukujemy zużycie wody niezbędnej do uzyskania wysokiej jakości mieszkanki betonowej oraz do zwiększenia wytrzymałości betonu.

Zrównoważona jakość betonu dzięki domieszkom Sika

Domieszki mogą zwiększyć właściwości ekologiczne betonu na wiele różnych sposobów:

  • znacznie polepszają jakość oraz wydajność betonu, co jednocześnie wydłuża jego okres eksploatacyjny.
  • dzięki zastosowaniu domieszek, beton coraz częściej zostaje wybierany do realizacji ważnych obiektów infrastrukturalnych, np. mostów i dróg, co z kolei znacząco wydłuża żywotność tych konstrukcji.
  • zastosowanie domieszek, takich jak domieszki stabilizujące czy redukujące wodę, pozwala na użycie materiałów alternatywnych lub z recyklingu do produkcji betonu dobrej jakości, np. otrzymanego w wyniku recyklingu kruszywa.
  • w wielu przypadkach zastosowanie domieszek ma istotny wpływ na zużycie energii niezbędnej do produkcji cementu czy mieszanki betonowej. Na przykład, dzięki domieszkom redukującym wodę lub domieszkom przyspieszającym wiązanie, podgrzewanie mieszanki
    w celu uzyskania wytrzymałości wczesnej przez beton prefabrykowany zostaje znacząco zredukowane bądź nawet zupełnie się z niego rezygnuje.