Jastrych, nawierzchnia betonowa lub prefabrykaty bez drogiego i mało efektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki stalowej?

Tak, teraz to możliwe dzięki zastosowaniu do świeżej mieszanki dodatku włókien polipropylenowych (PP)

Dodane do świeżej mieszanki betonowej włókna PP pełnią rolę mikrozbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawanie rys skurczowych
w stwardniałym betonie. Stosowane są do mieszanek betonowych przeznaczonych do posadzek przemysłowych, nawierzchni betonowych, prefabrykatów oraz stropów betonowych z szalunkiem traconym. 

Włókna PP - konstrukcyjne makrowłókna polipropylenowe stanowiące alternatywę do włókien stalowych

Syntetyczne makro-włókna polipropylenowe Enduro HPP zostały specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem jako zbrojenie konstrukcyjne betonu i innych mieszanek na bazie cementu. Nie ulegają korozji i dlatego też mogą być rozpatrywane dla wielu zastosowań jako alternatywa w stosunku do tradycyjnego zbrojenia siatkami stalowymi oraz do włókien stalowych. Specjalnie dobrany kształt włókien umożliwia bardziej efektywne zakotwienie ich w betonie, dzięki czemu zwiększa się odporność betonu na zarysowania pojawiające się np. podczas rozformowywania elementu prefabrykowanego.

Korzyści z zastosowania włókien PP

Korzyści z zastosowań makrowłókien Enduro HPP w porównaniu do włókien stalowych:

  • chemicznie obojętne, odporne na alkalia i korozję i w związku z tym mogą bez problemu być stosowane do mieszanek betonowych stosowanych do wykonania płyt i posadzek na składowiskach odpadów, obiektach segregacji śmieci, płyt gnojowych, itp.
  • bezpieczne dla ludzi (ruch pieszy) i opon samochodowych (ruch kołowy). Dzięki tej właściwości znajdują zastosowanie przy wykonywaniu płyt i posadzek betonowych na stacjach benzynowych, myjniach samochodowych, parkingach podziemnych i warstwach spadkowych na stropach parkingów wielopoziomowych, betonowych kortach tenisowych, skateparkach, itp.

Korzyści wynikające z zastosowań makrowłókien Enduro HPP w porównaniu do siatek stalowych:

  • zapewniają uzyskanie w stwardniałym betonie zwiększonej odporności na udarności, zwiększonej trwałości i wytrzymałości końcowej
  • ograniczają powstawanie rys skurczowych, a co za tym idzie – wpływają na zmniejszenie nasiąkliwości betonu i podniesienie jego mrozoodporności
  • dla wykonawców zastosowanie dodatku włókien to znacznie łatwiejsza i szybsza realizacja posadzek maszynowych z miksokreta

Korzyści z zastosowań włókien Enduro HPP dla producentów betonu towarowego:

W przypadku zakładów prefabrykacji, poza zaletami wymienionymi powyżej, należy dodatkowo wskazać na:

  • znaczne oszczędności w transportowaniu i magazynowaniu
  • łatwiejsze dozowanie na węźle betoniarskim

Wynika to z faktu, iż włókna są lekkie, mają niewielkie wymiary i pakowane są w pakiety umożliwiające proste i bezpieczne dozowanie do mieszanki betonowej.

Dodatkowe informacje dostępne są u naszych Doradców.