Materiały gruntujące

Sika® Cleaner-205

Środek do przygotowania powierzchni nieporowatych materiałów

Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N jest rozpuszczalnikowym, jednoskładnikowym materiałem gruntującym.

Sika® Primer-215

Rozpuszczalnikowy roztwór poprawiający przyczepność

SikaTack® Panel Primer

Podkład do fasad wentylowanych.