REMONT BASENU REKREACYJNEGO, JACUZZI ORAZ ZAPLECZA SANITARNEGO

Remont basenu rekreacyjnego o wymiarach 15 x 7,5 m oraz przylegającego jacuzzi i zaplecza sanitarnego w Hotelu Jurata obejmował usunięcie starych okładzin ceramicznych, wykonanie izolacji niecki basenowej, jacuzzi oraz prysznicy, przyklejenie i spoinowanie nowych okładzin ceramicznych i dekoracyjnej mozaiki. Zaproponowane rozwiązania musiały uwzględniać warunki eksploatacji: stałe działanie wody, podwyższonej temperatury oraz środków chemicznych.

ROZWIĄZANIA SIKA - WYKONANIE IZOLACJI, NOWYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH ORAZ DEKORACYJNEJ MOZAIKI

Prace rozpoczęły się od usunięcia starych okładzin ceramicznych i przygotowania podłoża. Nieckę basenu, strefę jacuzzi i prysznice uszczelniono za pomocą warstwy izolacji przeciwwodnej Sikalastic®-152 szybkosprawnej, elastycznej zaprawy na bazie cementu modyfikowanego specjalnymi odpornymi na alkalia polimerami, wzmocnionej włóknami, odpornej na chlorki, przeznaczonej do wykonywania warstw izolacji przeciwwodnej i zabezpieczania konstrukcji stale obciążonych wodą.

Do uszczelnienia w obszarach mokrych wykorzystano SikaSeal® Tape F elastyczną, wzmocnioną fizeliną taśmę uszczelniającą do uszczelnień pod płytkami ceramicznymi i okładzinami w obszarach zagrożonych powstawaniem rys (naroża ścian, zakończenia ściani posadzki, przejścia rur, itp.) w pomieszczeniach mokrych, jak np. łazienki i prysznice, a także do wykonywania wodoszczelnych przekryć szczelin dylatacyjnych i uszczelniania przejść rur i odpływów.

Nowe okładziny ceramiczne przyklejono materiałem SikaCeram®-205 jednoskładnikowym, niskopylącym klejem do układania płytek ceramicznych, zawierającym cementy o wysokiej odporności, dużą zawartość polimerów, wyselekcjonowane krzemowo-kwarcowe wypełniacze mineralne i specjalne dodatki, klasyfikowanym jako klasa C2TE wg normy PN-EN 12004 (klej cementowy, o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie).

Spoiny okładziny wokół basenu i w pomieszczeniach sanitarnych wypełniono materiałem SikaCeram® CleanGrout bazującą na cemencie zaprawą do spoinowania fug o szerokości od 1 do 8 mm, klasyfikowaną jako CG 2WA wg normy PN-EN 13888 (zaprawa cementowa o zmniejszonej absorpcji wodyi podwyższonej odporności na ścieranie), dodatki zapewniają aktywne zabezpieczenie przed osadzaniem się i wzrostem pleśni, bakterii i grzybów, które mogą powodować powstawanie plam na fugach, ich uszkodzenia i wykruszenia. Nowy system barwienia pozwala na uzyskanie połyskującego wykończenia, trwałego i nieblaknącego z upływem czasu. Dzięki zastosowaniu SikaCeram® CleanGrout uzyskuje się niezwilżalną dla wody spoinę.

Spoiny okładziny w niecce basenu wypełniono materiałem SikaCeram® EpoxyGrout kwasoodporną dwuskładnikową zaprawą epoksydową do spoinowania zawierającą wyselekcjonowane piaski kwarcowe oraz specjalne dodatki, o gładkiej powierzchni i błyszczących kolorach, szczególnie polecaną do powierzchni, gdzie wymagana jest idealna czystość. Przeznaczona jest do wypełniania spoin o szerokości od 2 do 20 mm, w obszarach narażonych na oddziaływanie kwasów lub w obszarach, gdzie wymagane są nienasiąkliwe spoiny.

Szczeliny w niecce basenu i w jacuzzi wypełniono materiałem uszczelniającym Sikasil®-Pool neutralnie sieciującym silikonem charakteryzującym się wysoką odpornością na chlorki (gdy są używane do dezynfekcji basenów kąpielowych), grzyby, promieniowanie UV i procesy starzenia, oraz wysoką wytrzymałością na rozdzieranie.

Szczeliny wokół basenu, połączenia pomiędzy pomieszczeniami, korytka przelewowe uszczelniono elastycznym, poliuretanowym materiałem Sikaflex®PRO 3 o wysokiej odporności mechanicznej.

POBIERZ SIKA AT WORK:

Remont basenu, Hotel Jurata w Juracie
Remont basenu, Hotel Jurata w Juracie

Remont basenu, Hotel Jurata w Juracie

Remont basenu, Hotel Jurata w Juracie (pdf, 1,66 MB)