Sika nieustannie tworzy innowacyjne rozwiązania, które uwzględniają potrzeby współczesnego świata oraz środowiska naturalnego. Poprzez swoją działalność pragniemy zachować równowagę w przyrodzie i sprzyjać przetrwaniu jej zasobów.

Punkty w ekologicznej certfikacji LEED dzięki klejom i uszczelniaczom Sika

System LEED stosuje się do najbardziej innowacyjnych obiektów budowlanych, w których zastosowane rozwiązania w bardzo ograniczony sposób wpływają na środowisko naturalne. Oceniane są właściwości budynków na podstawie pięciu głównych kryteriów: zrównoważona lokalizacja inwestycji, efektywność gospodarki wodnej, wykorzystanie energii i atmosfery, wykorzystanie materiałów i zasobów, jakość środowiska wewnętrznego oraz dodatkowo ocenie podlega również innowacyjność w projektowaniu.

W jakich kategoriach kleje i uszczelniacze Sika pomagają uzyskać punkty w systemie LEED?

Jakość środowiska wewnętrznego (IEQ):

  • Kredyt 4.1: Materiały Niskoemisyjne – Kleje i uszczelniacze - Materiały Sika mają bardzo niską zawartość LZO.
  • Kredyt 8.1: Światło dzienne i widoki – Światło dzienne - Dzięki technologii klejenia Sika szyba zostaje usztywniona, co pozwala na zredukowanie szerokość ramy. Jednocześnie powierzchnia szyby zwiększa się, a to z kolei polepsza jakość światła dziennego.

Energia i atmosfera (EA):

  • Kredyt 3 (Domy LEED) Przenikanie powietrza - Kleje i uszczelniacze Sika zapewniają szczelność struktury budynku, co znacząco redukuje przenikanie powietrza.

W jaki sposób kleje i uszczelniacze wspierają zrównoważone budownictwo?

Uszczelnienie spoin i złączy technologią i-Cure
Technologia i-Cure - nowy, lepszy oraz przyjazny środowisku sposób klejenia oraz uszczelniania spoin i szczelin

Kleje i uszczelniacze Sika gwarantują doskonałą jakość związaną z niezrówną trwałością, przyczepnością
i odpornością. Zapewniają również dobrą jakość powietrza wewnętrznego, ponieważ nie zawierają rozpuszczalników
ani lotnych związków organicznych (LZO).
Czytaj więcej o innowacyjnej technologii i-Cure

Uszczelnienie struktury budynku technologią i-Cure

Materiały Sika uszczelniają strukturę budynku – uszczelniacze zapewniają szczelne połączenie ramy okna ze ścianą, co zapewnia wysoką jakość izolacji termicznej dzięki redukcji wymiany powietrza między wnętrzem a otoczeniem.

Klejenie i uszczelnienie okien technologią i-Cure

Technologia klejenia okien Sika gwarantuje sztywność konstrukcji okna i pozwala zredukować wielkości ramy okiennej. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia szyby, co przyczynia się do wzrostu ogrzewania słonecznego, które możemy wykorzystać, aby zredukować energię niezbędną
do ogrzania budynku.

Uszczelnienie zbiorników wodnych materiałami Sika

Niezwykle trwałe uszczelniacze Sika chronią jakość wody pitnej, np. w oczyszczalniach ścieków. Wykazują odporność na agresywne chemicznie substancje oraz skuteczność nawet w stałej ekspozycji na wodę, dzięki czemu gwarantują szczelność zbiorników przez znacznie dłuższy okres czasu niż większość typowych uszczelniaczy.

Kleje i materiały uszczelniające redukują zużycie zasobów naturalnych

Zapewniamy redukcję zużycia energii oraz zmniejszami produkcję odpadów dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań dotyczących foliowych opakowań produktów. Szacuje się, że na 1 kg kleju produkuje się 0,15 kg dwutlentku węgla mniej oraz 1,5 MJ energii zostaje zaoszczędzone przy zastosowaniu opakowania foliowego.