Sika skupia się na ofercie produktów, które są przyjazne środowisku oraz konsumentom chemii budowlanej. Innowacyjna technologia i-Cure to przede wszystkim zdrowsze produkty poliuretanowe, które nie zawierają rozpuszczalników. Ponadto rozwiązanie jest ekonomiczne i zapewnia większą siłę klejenia.

Nowy sposób klejenia oraz uszczelniania spoin i szczelin

Zalety technologii i-Cure:

 • doskonała jakość: wysoka wydajność, urabialność, wytrzymałość i przyczepność,
 • niezrównana przyczepnością do podłoży porowatych, jak i nieporowatych,
 • zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych (LZO), które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy i życia oraz ochrony środowiska naturalnego,
 • kleje i uszczelniacze produkowane w technologii i-Cure są wolne od rozpuszczalników
  i całkowicie bezwonne,
 • niższa skłonność do przebarwień powstających w wyniku działania promieni słonecznych,
 • inteligentny system utwardzania bez wad takich jak pęcherze czy spękania,
 • nowoczesne materiały, które łączą najlepsze właściwości kitów uszczelniających
  i klejów budowlanych.

 

Opatentowane rozwiązanie jest wynikiem wprowadzonych przez Unię Europejską pod koniec 2010 r. przepisów w sprawie bezpieczeństwa chemicznego (dyrektywa 67/548/EWG).
W treści dokumentu zostały wprowadzone restrykcyjne regulacje odnośnie sprzedaży produktów zawierających MDI (methylene diphenyl diisocyanate).

Produkty poliuretanowe z gamy Sikaflex i SikaBond zawierają mniej niż 0,1 MDI.