Powłoki na ściany

Sikagard®-403 W

Sikagard®-403 W jest jednoskładnikową powłoką, na bazie wodorozcieńczalnej, modyfikowanej żywicy akrylowej, przeznaczoną do wykonywania warstw pośrednich i nawierzchniowych, zawierającą dodatek antymikrobiologiczny.