Posadzki na balkony i tarasy

Sikafloor®-405

Sikafloor®-405 1-składnikową, barwną, bardzo elastyczną, zawierającą rozpuszczalnik żywicą poliuretanową, odporną na UV oraz wiążącą pod wpływem wilgoci.

Sikafloor®-406

Sikafloor®-406 jest 1-składnikową, transparentną, bardzo elastyczną, zawierającą rozpuszczalnik, alifatyczną żywicą poliuretanową, odporną na UV oraz wiążącą pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Sikafloor®-415

Sikafloor®-415 jest jednoskładnikową, alifatyczną żywicą poliuretanową stosowaną jako odporna na ścieranie powłoka wykończeniowa w systemach
Sikafloor® MonoFlex Premium oraz połączeniu z przyspieszaczem poliuretanowym Sika® PU Accelerator jako warstwa hydroizolacyjna
i zasadnicza systemie Sikafloor® MonoFlex MB-29.

Sikafloor®-416 MAT

Sikafloor®-416 MAT jest alifatyczną żywicą poliuretanową, wiążącą pod wpływem wilgoci, stosowaną do wykonywania mocnych i twardych warstw
zamykających w systemach balkonowych Sikafloor® MonoFlex.