Warstwy wyrównawcze

Sikafloor®-81 EpoCem®

Trójskładnikowa zaprawa cementowo‐epoksydowa do wykonywania posadzkowych warstw wyrównawczych o grubości 1,5 do 3 mm

Sikagard®-720 EpoCem®

Sikagard®-720 EpoCem® jest tiksotropową, trójskładnikową zaprawą cementową modyfikowaną epoksydem, o drobnym uziarnieniu, przeznaczoną do wyrównywania i szpachlowania podłoży betonowych, zapraw oraz kamienia.

SikaScreed® HardTop-60

SikaScreed® HardTop-60 jest miękkoplastyczną, modyfikowaną polimerami, szybkowiążącą zaprawą wyrównawczą na powierzchnie poziome, o minimalnej grubości warstwy 8 mm, charakteryzującą się szybką możliwością obciążania i dalszej obróbki, prawie bezskurczowym utwardzaniem i wysokimi parametrami odporności na ścieranie i wytrzymałości na ściskanie.