Posadzki PMMA - system Sikafloor Pronto

Sikafloor®-10 Pronto

Sikafloor®-10 Pronto jest 4-składnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej lepkości i podwyższonej przyczepności do podłoża na
bazie reaktywnych żywic akrylowych PMMA wchodzącym w skład Systemu Modularnego Sikafloor®‐Pronto.

Sikafloor®-11 Pronto

Sikafloor®-11 Pronto jest 2-składnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o średniej lepkości na bazie reaktywnych żywic akrylowych PMMA wchodzącym w skład Systemu Modularnego Sikafloor®‐Pronto.

Sikafloor®-13 Pronto

Sikafloor®-13 Pronto jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej lepkości na bazie reaktywnych żywic akrylowych wchodzącym w skład Systemu Modularnego Sikafloor®‐Pronto.

Sikafloor®-18 Pronto

Sikafloor®-18 Pronto jest 2-składnikową, szybkosprawną, elastyczną powłoką nawierzchniową na bazie reaktywnych żywic akrylowych PMMA, wchodzącą w skład systemów Sikafloor® Pronto RB-25, Sikafloor® Pronto RB-28, Sikafloor® Pronto RB-55 i Sikafloor® Pronto RB-58.

Sikafloor®-32 Pronto

Sikafloor®-32 Pronto jest 2‐składnikową, szybkowiążącą, elastomeryczną, samozagładzającą żywicą PMMA modyfikowaną PU, która jest składnikiem systemów Sikafloor®‐RB 28 i Sikafloor®‐RB 58.