Powłoki ogniochronne

Sika® Unitherm® Platinum

Sika® Unitherm® Platinum jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, pęczniejącą powłoką ogniochronną na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej do zabezpieczenia konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz.

Sika® Unitherm® Platinum-120

Sika® Unitherm® Platinum‐120 jest bezrozpuszczalnikową, zawierająca 100% części stałych, dwuskładnikową, pęczniejącą powłoką ogniochronną na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej do zabezpieczenia konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz.

Sika® Unitherm®-38091

System do ogniochronnego zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Sika Unitherm Steel S interior - zabezpieczenie konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych wewnątrz. Sika Unitherm Steel S exterior - zabezpieczenie konstrukcji stalowych na zewnątrz oraz wewnątrz. Zabezpieczenia konstrukcji stalowych, narażonych na procesy starzenia, wysoką wilgotność, środowisko morskie itd.

Sika® Unitherm® Steel W-120

Sika® Unitherm® Steel W-120 jest wodorozcieńczalną powłoką ogniochronną do zabezpieczania konstrukcji stalowych w pomieszczeniach.

Sika® Unitherm® Top S

Sika® Unitherm® Top S/Sika® Unitherm® Top S EG jest jednoskładnikową powłoką nawierzchniową przeznaczoną specjalnie do pokrywania powłok ogniochronnych Sika.