Wandalizm w postaci niechcianego graffiti stanowi znaczący estetyczny i techniczny problem dla właścicieli i służb odpowiedzialnych za utrzymanie i konserwacje obiektów oraz dla użytkowników przestrzeni publicznej. Obecnie graffiti pojawia się na ścianach budynków, ekranach akustycznych i innych elementach infrastruktury miejskiej, taboru transporotowego itp. Grafficiarze niszczą nawet zabytkowe kamienice. W skali kraju wskaźnik zagrożenia niechcianym graffiti to 182,2 aktów zniszczenia na 100 tys. mieszkańców.

Straty ekonomiczne związane z nielegalnym graffiti:

- zniszczenia materialne,
- społeczno-ekonomiczna degradacja dzielnic,
- spadek wartości nieruchomości, zmniejszenie wpływów,
- ograniczenie inwestycji, ubożenie, rozwój przestępczości.

Jak skutecznie przeciwdziałać graffiti?

Najlepszym sposobem na grafficiarzy jest szybkie zamalowanie efektów ich pracy. Jeżeli powierzchnia ściany (lub inna) jest zabezpieczona odpowiednio dobranymi preparatami antygraffiti, to po naniesieniu graffiti możemy je usunąć w bardzo krótkim czasie.
Przy odpowiednio dobranej powłoce zabezpieczającej grafficiarz już w trakcie malowania jest w stanie stwierdzić, że dane miejsce jest zabezpieczone. Taka perspektywa bardzo zniechęca wandali.
Najlepszą praktyczną formą walki z graffiti jest zabezpieczanie powierzchni narażonych na wandalizm grafficiarzy powłokami ochronnymi Sika Antygraffiti.

Sprawdzone i skuteczne systemy Sika do zabezpieczenia powierzchni przed graffiti

Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti
Preparaty tymczasowe

Sikagard-778 - mat, Sikagard-777 Ice - półmat, Sikagard-776 - półmat, Sikagard-779 - półmat
Zabezpieczenia usuwalne (odnawialne) - produkowane
na bazie mikrowosków. Ich działanie polega na usunięciu powłoki ochronnej wraz z namalowanym graffiti przy pomocy gorącej wody pod ciśnieniem. Następnie w celu ponownego zabezpieczenia powierzchni należy jeszcze raz nanieść powłokę antygraffiti.

ZALETY:

 • brak niepożądanych reakcji z materiałami budowlanymi,
 • skuteczna izolacja materiału przed wnikaniem graffiti i innych zabrudzeń,
 • usuwanie graffiti za pomocą gorącej wody pod ciśnieniem,
 • hydrofobizacja - preparaty ograniczają dostęp wilgoci do powierzchni,
 • paroprzepuszczalność - preparaty zachowują naturalną dyfuzję pary wodnej,
 • utrwalenie kolorystyki - filtr „UV” eliminuje odbarwienia,
 • odwracalność - preparaty można usunąć gorącą wodą pod ciśnieniem,
 • okres trwałości: 7 lat dla preparatów Sikagard-777 Ice, Sikagard-778 oraz 5 lat dla Sikagard-776 i Sikagard-779
 • stosowane są do większości materiałów budowlanych, np. tynki, cegła, beton, granit, piaskowiec, wapień, blacha, drewno, tworzywa sztuczne, prefabrykaty,
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

 

Ochrona powierzchni przed graffiti
Preparaty permanentne

Sikagard-780 G (Primer), Sikagard-780,
Sikagard-781 S, Sikagard-781 Wash

Zabezpieczenia trwałe - produkowane na bazie poliuretanów, akryli, silanów i siloksanów, silikonu. Po usunięciu graffiti z powłoki zabezpieczającej nie ma potrzeby jej odnawiania. Z tej samej powłoki można wielokrotnie usuwać naniesione graffiti. W zależności od zastosowanej powłoki (poliuretany, akryle) naniesione graffiti usuwamy odpowiednimi systemowymi preparatami czyszczącymi lub przy pomocy wody pod ciśnieniem.

ZALETY:

 • brak niepożądanych reakcji z materiałami budowlanymi,
 • skuteczna izolacja materiału przed wnikaniem graffiti i innych zabrudzeń,
 • usuwanie graffiti za pomocą ciepłej wody pod ciśnieniem (do 50°C i do 60 bar) nieskończoną ilość razy,
 • hydrofobizacja - preparaty ograniczają dostęp wilgoci do powierzchni,
 • paroprzepuszczalność - zachowują naturalną dyfuzję pary wodnej,
 • utrwalenie kolorystyki - filtr „UV” eliminuje odbarwienia, można je usunąć gorącą wodą pod ciśnieniem,
 • okres trwałości ~20 lat dla Sikagard-780 oraz ~5 lat dla Sikagard-781 S,
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  

 

Czym czyścić niezabezpieczone powierzchnie?

Czyszczenie powierzchni z graffiti systemami Sika
Technologie Sika do usuwania graffiti zniezabezpieczonych powierzchni

Sika Antygraffiti S2 i Sika Antygraffiti S6
Chemiczne środki do usuwania graffiti wykonanego farbą
w aerozolu i wodoodpornym markerem z powierzchni porowatych, nasiąkliwych i innych.

ZALETY:

 • skuteczność - antidotum na każdy rodzaj farb
  i markerów użytych w graffiti,
 • uniwersalność - usuwanie pozostałości graffiti z różnego rodzaju podłoży, takich jak: piaskowiec, tynki, beton, cegła, glazura, granit,marmur, powierzchnia pomalowana farbą nieorganiczną,
 • bezpieczeństwo i ekologia - przyjazność dla użytkownika i środowiska,
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.