Prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski

Już sześć lat temu pracowaliśmy w dużym zespole z udziałem profesorów Śliwińskiego oraz Szwabowskiego nad technologią betonów z proszków reaktywnych, które, jak wiadomo, mają w/c w zakresie od 0,12 do 0,20.

Były często bardzo emocjonalne dyskusje i różnice zdań, jednak co do jednej sprawy wszyscy byli zgodni: najlepszym superplastyfikatorem jest Sika® Viscocrete® Gold 20.

Dr inż. Teresa Możaryn

Z wyrobami firmy Sika spotkałam się na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Z zainteresowaniem czytałam karty techniczne, opinie i artykuły o wykorzystaniu tych wyrobów przy wykonywaniu zabezpieczeń powierzchniowych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Podczas wykonywania ekspertyz, w których uczestniczyłam, dyskutowano, jakie właściwości powinny mieć materiały zalecane do ochrony powierzchniowej betonu. Między innymi omawiane były rozwiązania z zastosowaniem wyrobów firmy Sika. W laboratorium wykonywałam badania właściwości wyrobów przeznaczonych do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, głównie w celach uzyskania aprobat technicznych.

Z czasem moje zainteresowania zawodowe poszerzyły się o naprawy konstrukcji betonowych. Też badałam i oceniałam właściwości wyrobów firmy Sika. Rozwiązywałam problemy techniczne, stawiałam sobie pytania i szukałam odpowiedzi, uczyłam się.  Wszystkie wyroby jakie badałam, a były między nimi wyroby firmy Sika, pomogły mi zrozumieć pojęcia "trwałość" oraz 'kompatybilność".

Sika Poland dla mnie to szeroki asortyment wyrobów i zestawów/systemów, dbałość o właściwe stosowanie wyrobów, profesjonalne, czytelne i starannie opracowane  karty techniczne, bezpośrednia, nowoczesna, edukacyjna forma prezentacji produktów i ich zastosowań.

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o bardzo dobrej firmie produkującej wysokiej jakości wyroby służące do trwałych remontów i wznoszenia konstrukcji żelbetowych, takich jak chłodnie kominowe, kominy, wieże, zbiorniki, fundamenty, silosy oraz różnego rodzaju słupy, ściany i stropy.

Dla Sika Poland w latach 80-tych opracowywałem pierwsze Rekomendacje i Aprobaty Techniczne na konstrukcje budownictwa ogólnego, a później również na konstrukcje specjalistyczne – takie jak w/w obiekty. Dlatego moje doświadczenie z Sika Poland to przede wszystkim badania w celu opracowania Rekomendacji i Aprobat Technicznych oraz nadzór nad wzmocnieniami w/w obiektów taśmami z włókien węglowych Sika CarboDur.

Sika Poland dla mnie to nie tylko wysokiej jakości produkty, ale przede wszystkim bardzo dobry nadzór i wsparcie techniczne udzielane wielu inżynierom w Polsce. Firma uczestniczy wraz ze swoim ciałem doradczym w licznych konferencjach i sympozjach, takich jak Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Warsztaty Rzeczoznawcy Budowlanego, Budownictwo w Energetyce, Konferencje KONTRA, REW-INŻ. Itd. 

Prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW 

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o zaletach wejścia Polski do Unii Europejskiej. Działalność Siki to z jednej strony możliwość korzystania na terenie Polski z dobrych i sprawdzonych europejskich rozwiązań technicznych, ale z drogiej - możliwość wpływu polskiej myśli technicznej na udoskonalanie tych europejskich rozwiązań. Sądzę, że wspólne ćwierć wieku stanowi udaną próbę koegzystencji. Liczę na kolejną ćwiartkę.

Moje doświadczenie z Sika Poland sięga 1997 r., kiedy to Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał pierwszą aprobatę na wyrób budowlany Siki. Od tamtej pory Instytut z pełnym przekonaniem udzielił blisko 150 aprobat na wyroby Siki, które są z powodzeniem stosowane w polskich obiektach infrastruktury komunikacyjnej.

Sika Poland dla mnie to znak firmowy wyrobów budowlanych wysokiej jakości, stosowanych zarówno w nowych, jak i naprawianych obiektach. Stąd nie ma chyba w Polsce inżyniera budownictwa, który nie słyszałby o wyrobach Siki, chyba, że jest głuchy na dobre zmiany. 

Prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki

Sika Poland na swoich oficjalnych stronach pod hasłem: 25 lat razem – dziękujemy za zaufanie pisze: dziękujemy za wspólne 25 lat i za Wasze zaufanie. To piękne i bardzo osobiste. Dla mnie osobiście Sika jawi się jako egzemplifikacja dwóch myśli przewodnich: Chemia buduje1) i Chemia budowlana w praktyce2) odnoszących się również do mojej działalności dydaktycznej i eksperckiej. Dla mnie była to zawsze współpraca w „sprzężeniu zwrotnym”.

Pół wieku temu jak podejmowałem zajęcia dydaktyczne z chemii budowlanej na Politechnice Warszawskiej to budziła się wątpliwość: czy jest taka chemia? Wówczas prospekty firmy Sika służyły między innymi rozwianiu tych wątpliwości. A po upływie ćwierćwiecza, podczas otwarcia warszawskiej siedziby Sika Poland – była już promowana książka „Chemia w budownictwie” autorstwa L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning. Rok temu, jak Sika przedstawiła swoje wyroby do napraw i ochrony betonu według PN-EN 1504 to była uprzejma nadmienić, że korzystała z publikacji pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego. To kolejna egzemplifikacja słów poprzedzającego mnie w laudacji prof. Wojciecha Radomskiego, że „na współpracy Firmy z krajową nauką korzystały obie strony”.

We wszystkich powyższych stwierdzeniach Sika występuje w formie spersonifikowanej, bo Sika to nie tylko doskonałe wyroby, a nawet nie przede wszystkim wyroby – Sika to przede wszystkim ludzie kompetentni i życzliwi, którzy te wyroby opracowują i zawsze wraz z towarzyszącą im ekspertyzą techniczną oferują. Zawołanie „mała forma – duży efekt” (Sika-Grind) służyło mi na wykładach do zilustrowania efektów synergistycznych. Tej synergii nadal Firmie i sobie życzę. Odwzajemniam podziękowania i życzę wielu dalszych lat pełnych sukcesów.

1) Chemik 2010, 64, 9, 573-582
2) Materiały Budowlane 2010, 450,2,1-3

Agnieszka Królikowska, Kierownik Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów, IBDiM

Kiedy słyszę Sika Poland, myślę o profesjonalnych, kompleksowych rozwiązaniach na rynku budownictwa inżynieryjnego: modyfikacjach betonów, naprawach konstrukcji betonowych (w tym jednymi z pierwszych zapraw polimerowych), izolacjach, uszczelnieniach (z wieloma unikatowymi i lubianymi przez wykonawców rozwiązaniami), zabezpieczeniach powierzchni betonowych przed korozją (z pierwszą na rynku kolorową hydrofobizacją). Moje doświadczenia z Sika Poland zmieniały się korzystnie z każdym rokiem współpracy, kiedy rynek polski zaczął stanowić ważną część rynku światowego dla firmy.

Sika Poland dla mnie to ludzie, wśród których jest duża grupa z ogromną wiedzą i doświadczeniem umiejąca właściwie wykorzystać ogromny potencjał badawczy firmy umieszczony w tradycyjnych, nowoczesnych i wyprzedzających produktach. To również firma wkładająca duży wysiłek we wspieranie nauki w kraju, w którym działa (wsparcie konferencji, seminariów, wystaw, targów) oraz kładąca nacisk na ciągłe kształcenie swoich pracowników oraz przekazywanie wiedzy swoim klientom (szkolenia i pokazy). A poza tym, to dla mnie osobiście firma, w której spotkałam ciekawych, mądrych życzliwych ludzi, których mam przyjemność uważać za przyjaciół.

Prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk

Z firmą SIKA Poland współpracuję od czasu powstania oddziału w Polsce, czyli 25 lat. W tym okresie jako projektant lub ekspert stosowałem różne produkty SIKI – od systemów antykorozyjnych dla konstrukcji stalowych, systemów naprawczych dla konstrukcji betonowych poprzez wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi po użycie różnego rodzaju akcesoriów.

Z uwagi na tak długą współpracę mam możliwość weryfikacji trwałości i skuteczności zastosowanych materiałów lub systemów, i z nieukrywaną satysfakcją mogę powiedzieć, że produkty firmy SIKA są na najwyższym, światowym poziomie. Podam przykład: podwieszona kładka we Wrocławiu Leśnicy została pomalowana farbami SIKI (EG-system) w roku 1999 i do dziś (po 17 latach) prezentuje się świetnie. Dla porównania w tym samym okresie zbudowane zostały kładki nad A4 (odcinek Wrocław – Opole) i każdy użytkownik autostrady widzi, że farba straciła kolor i odpada, ale to nie była farba SIKI!

 

dr inż. Marcin Kruk

DYREKTOR INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ

Wspominając studia i zajęcia w pracowni materiałów budowlanych z technologią betonu pierwszy raz usłyszałem o domieszkach i dodatkach do betonu firmy Sika. Jako adept budownictwa mogłem usłyszeć, a potem doświadczyć wysokiej jakości tych rozwiązań technologicznych. Po studiach, podejmując pracę w ośrodku badawczym przemysłu betonów, wiele razy miałem możliwość testować trwałość i niezawodność technologii Sika.

Potem, już jako pracownik Instytutu Techniki Budowlanej prowadziłem audyt zakładowej kontroli produkcji oraz zgodności wyrobów budowlanych wielu producentów, odwiedzając zakłady produkcyjne w kraju, Europie i na świecie. Na tym etapie poznałem też od środka wysokie standardy tej firmy, kładącej znaczący nacisk na badania i rozwój we współpracy z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi na kraju i na świecie. Aktualnie doceniam dobrą praktykę współpracy naszej jednostki badawczej z biznesem na przykładzie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Sika Poland, z którym wspólnie możemy realizować projekty badawcze ukierunkowane między innymi na trwałość betonu i konstrukcji żelbetowych.

Blisko 25-letnia współpraca ITB i Sika Poland, szczególnie w obszarze badań i rozwoju, potwierdza, że mimo działalności globalnej firmy można stale rozwijać długotrwałe relacje podnoszące ogólny poziom kultury technicznej w sektorze budowlanym w Polsce, łączyć wiedzę z biznesem.  

Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Kiedy słyszę o Sika Poland, to myślę o początkowym okresie jej działalności w naszym kraju. Jednym z pierwszych działań było podjęcie współpracy ze światem nauki. Świadczyło to, że firma ta nie ma tylko w swym programie działalności wyłącznie komercyjnej, ale że przyświecają jej także dobrze rozumiane cele społeczne, polegające na przyczynieniu się do rozwoju budownictwa w Polsce przez wdrażanie nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych przy udziale naszych naukowców. Sądzę, że bez udziału owego świata nauki cele te byłby znacznie trudniej osiągnąć. Na współpracy firmy z krajową nauką skorzystały obie strony. Współpraca ta jest kontynuowana po dziś dzień i jest to w moim rozumieniu bardzo mądra i przynosząca sukcesy polityka firmy.

Moje doświadczenia z firmą Sika Poland sięgają właśnie początków jej działalności w Polsce. Ze względów zawodowych najbardziej interesowała mnie jej oferta dotycząca wzmacniania konstrukcji za pomocą wyrobów kompozytowych z włóknami (CFRP). Miałem szczęście uczestniczyć w szkoleniu w Szwajcarii na ten temat, a następnie konsultować dwa pierwsze w Polsce zastosowania taśm CFRP do wzmacniania stropu szpitala w Lubinie oraz mostu przez rzeką Wiar w Przemyślu. Następnym najważniejszym dla mnie doświadczeniem było zastosowanie betonu samozagęszczonego do łuków Mostu Zamkowego w Rzeszowie – było to pierwsze konstrukcyjne zastosowanie takiego betonu w polskim mostownictwie. Przy obiektach w Przemyślu i Rzeszowie współpracowałem ściśle z projektantem, prof. Tomaszem Siwowskim, który miał wtedy szerokie kontakty z Sika Poland.

Sika Poland to dla mnie firma o długiej tradycji i światowej renomie, działająca na szeroką skalę i nie ograniczająca swej aktywności do doraźnych celów komercyjnych. Ma przemyślaną strategię rozwoju i jest mądrze zarządzana. Jej niewątpliwą wartością są jej pracownicy i to każdego szczebla - mają wysokie kwalifikacje techniczne i kierownicze. Umieją też dobrze współpracować z innymi – takie są przynajmniej moje wieloletnie już obserwacje. Życzę firmie wielu dalszych sukcesów.