ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - CERTYFIKAT LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design)


EKO-Budownictwo
Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa przejawia się w intensywnym rozwoju koncepcji ekobudowania, czyli zastosowaniu rozwiązań opartych na elementach jak najmniej szkodliwych dla środowiska naturalnego.
Idee "zielonych budynków", które są coraz bardziej popularne w krajach wysokorozwiniętych, dotarły również do Polski. Architekci, producenci materiałów budowlanych czy inwestorzy doskonale rozumieją istniejące problemy cywilizacyjne i zaczynają na nie reagować.
Ekologiczne budowanie powoli staje się trendem. W rezultacie czego projektujemy i wznosimy coraz więcej obiektów wpisujących się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Światowe tendencje wskazują, iż znak eko - będący synonimem energooszczędności, racjonalnego wykorzystanie zasobów, harmonijności z otoczeniem, stosowania nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii i materiałów - będzie wkrótce wspólnym mianownikiem sektora budowlanego
w skali międzynarodowej. 

Czym jest LEED?
System LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) został stworzony i rozwinięty
w 1998 roku przez niezależną amerykańską organizację Green Building Council propagującą ideę Eko-Budownictwa.
Organizacja ta zrzesza m.in. firmy, uczelnie wyższe, szkoły, jednostki rządowe zainteresowane podejmowaniem działań w kierunku promowania i tworzenia „zielonych budynków”.

Klasyfikacja LEED jest punktowym systemem oceny obiektów biurowych, mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie spełnienia wymogów budownictwa zrównoważonego. Oceny dokonuje grupa niezależnych ekspertów biorąc pod uwagę m.in. następujące wskaźniki: racjonalne wykorzystanie zasobów, lokalizację budynku, efektywność energetyczną, oszczędność wody, redukcję emisji CO2, poprawę jakości mikroklimatu wewnątrz budynku, wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku itp.
Na podstawie zdobytych punktów we wszystkich kategoriach, przyznawany jest jeden z trzech certyfikatów LEED: Srebrny, Złoty lub Platynowy.

Znak LEED to globalnie rozpoznawalny i miarodajny dowód na to, iż obiekt budowlany jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz jego użytkowników.

Nasz wkład w LEED - produkty Sika przyjazne środowisku

yes

Sika Services AG, jako producent materiałów budowlanych, jest członkiem zrzeszenia USGBC (US Green Building Council) od
roku 2009. Swoją przynależnością wspieramy rozwiązania konstrukcyjne wpisujące się w ideę budownictwa ekologicznego.

Ponieważ znak LEED przyznawany jest dla całych obiektów, a nie poszczególnym
materiałom użytym w projekcie, Sika nie może otrzymać certyfikatu. Jednak materiały
i systemy Sika mogą w znaczący sposób przyczynić się do spełnienia ekologicznych wymogów USGBC i uzyskania kolejnych punktów w kategorii Materiały budowlane (Materials and Resources).

Materiały Sika o właściwościach przyjaznych dla środowiska wspierają rozwój koncepcji eko-budownictwa na całym świecie oraz przyczyniają się do uzyskania punktów LEED
w następujących kategoriach:

  • Jakość środowiska wewnętrznego / Indoor Environmental Quality
  • Zrównoważone położenie / Sustainable Sites
  • Energia i atmosfera / Energy and Atmosphere

W coraz większej ilości Kart Informacyjnych opisujących wyroby Sika o znanych nazwach handlowych takich, jak SikaBond, Sikaflex, Sikasil, Sikagard, Sikadur czy Sikafloor wystepuje oznaczenie LEED i podane są konkretne parametry, które świadczą o ekologicznych aspektach tego materiału.

W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych materiałów zgodnych z regułami LEED, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Sika Poland.