Oferta Sika zawiera szeroki wybór nowoczesnych materiałów wykorzystywanych na wszystkich poziomach konstrukcji budowlanych. Nasze technologie pozwolą Państwu rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane problemy na budowie.

MODYFIKACJE BETONU

Jeszcze kilka lat temu głównym wymaganiem dla betonu, jako materiału konstrukcyjnego, były wytrzymałość
i trwałość. Obecnie, w dobie globalizacji, w której gospodarowanie czasem odgrywa centralną rolę, wymagania rozszerzone są dodatkowo o czas zachowania konsystencji, przyrost wczesnej wytrzymałości oraz łatwość podawania
i wbudowania mieszanki betonowej.
Dla jednoczesnego spełnienia wszystkich wymagań Sika oferuje liczne domieszki modyfikujące mieszankę betonową: plastyfikatory polepszające urabialność, superplastyfikatory, domieszki oparte na technologii mikrokrzemionki, domieszki polikarboksylanowe, opóźniacze, przyspieszacze czy dodatki do betonów układanych w niskich temperaturach.
Więcej o modyfikacjach betonu

SYSTEMY IZOLACJI PRZECIWWODNYCH

Wykonanie izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu stanowi bardzo trudne wyzwanie. Może być osiągnięte tylko pod warunkiem przygotowania przemyślanego projektu, wyboru właściwej koncepcji, użytych materiałów oraz prawidłowego wykonawstwa i zapewnienia kontroli jakości na budowie.
Połączenie wodoszczelnego betonu z „szytym na miarę” systemem hydroizolacji daje niezawodne i ekono- miczne rozwiązania. Sika opracowuje w pełni gwarantowane systemowe koncepcje ochrony przed wodą dla wszystkich rodzajów inwestycji i dostosowane do konkretnych wymagań.
Więcej o hydroizolacjach

WZMOCNIENINA KONSTRUKCJI

Wzrost obciążenia mostów spowodowany cięższymi pojazdami, rosnące wymagania odporności budowli na trzęsienia ziemi czy innego rodzaju katastrofy oraz częste zmiany przeznaczenia - to tylko kilka przykładów przyczyn powodujących konieczność wzmocnienia istniejących konstrukcji.
Sika dostarcza wysokiej jakości system znacząco zwiększający wytrzymałość wszelkich konstrukcji: od materiałów kompozytowych z włókien węglowych do zwiększania nośności konstrukcji, po kształtki do wzmacniania stref ścinanych oraz maty z włókien węglowych stosowane tam, gdzie użycie taśm nie jest możliwe.
Więcej o wzmocnieniach konstrukcji

ANTYKOROZJA STALI

Stalowe konstrukcje mostów są szczególnie narażone na korozję, dlatego muszą być zabezpieczone materiałami gwarantującymi długotrwałą, skuteczną ochronę. Procesy korozyjne są przyczyną strat produktu krajowego brutto
w wysokości ok. 4%.
Większość szkód spowodowanych przez korozję stali, możliwa jest do uniknięcia, pod warunkiem zrealizowania właściwej ochrony powłokowej. Zabezpieczenia antykorozyjne Sika zapewniają wydajną ochronę konstrukcji stalowej za rozsądna cenę, z uwzględnieniem poziomu zagrożenia i wymaganego okresu zabezpieczenia.
Więcej o antykorozji stali

POSADZKI PRZEMYSŁOWE

Posadzki są jednym z najbardziej narażonych i obciążonych elementów w całej konstrukcji budynku. Posadzka przemysłowa musi zapewnić bardzo wysoką odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne bez zmniejszenia innych parametrów technicznych, ekonomicznych czy estetycznych.
Systemy posadzek przemysłowych Sika mogą być wykorzystywane wszędzie. Stanowią optymalne rozwią- zanie w zakładach spożywczych, magazynach, halach produkcyjnych, powierzchniach wystawienniczych, parkingach, chodnikach, salach operacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność posadzek na obciążenia chemiczne i mechaniczne.
Więcej o posadzkach przemysłowych

ELASTYCZNE KLEJE I USZCZELNIENIA

Nowoczesne budynki są wystawione na duże naprężenia spowodowane wiatrem, zmianami temperatury i innymi czynnikami atmosferycznymi. Z tego powodu wymagania stawiane materiałom do uszczelniania i klejenia elementów elewacji i oszklenia zewnętrznego muszą być bardzo wysokie.
Sika jest przodującym na świecie producentem wysokiej jakości trwale elastycznych kitów budowlanych rozwiązujących wszelkie problemy powstające przy wykonaniu szczelnego połączenia.
Stosując systemy uszczelniania i sklejania firmy Sika
można znacznie rozszerzyć rozwiązania projektowe, zwiększyć trwałość i skrócić czas realizacji inwestycji.
Więcej o klejach i uszczelnieniach

POKRYCIA DACHÓW

Tworzenie wodoszczelnych dachów nie jest łatwym zadaniem:
konstrukcja dachu musi oprzeć się nie tylko zróżnicowanym warunkom atmosferycznym, ale także sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym transmisji ciepła oraz kompatybilności z systemami fotowoltanicznymi.
Podstawą do zaprojektowania łatwego i ekonomicznego
w wykonaniu i konserwacji dachu jest pełne zaufanie do jakości i trwałości materiału pokrycia dachowego. Sika oferuje najnowocześniejsze membrany izolacyjne spełniające wszystkie najostrzejsze wymagania.
Więcej o systemach dachowych

SPRĘŻYSTE MOCOWANIE SZYN

Przy konstrukcji torowisk komunikacyjnych bardzo istotna jest redukcja hałasu, drgań oraz wibracji w wyniku czego znacząco podnosi się komfort i bezpieczeństwo przejazdu. Istotna staje się również odporność na obciążenia eksploatacyjne oraz, w dobie globalizacji, uwzględnienie innych wymogów proekologicznych dotyczących estetyki
dróg szynowych.
Właściwie zaprojektowane i wykonane na bazie systemu Icosit KC 340, stosowanego od ponad 30 lat, torowiska spełniają wszystkie wymienione wymagania. Różne twardości poszczególnych materiałów umożliwiają dostosowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb
klienta, rodzaju taboru oraz otaczającego środowiska.
Więcej o sprężystym mocowaniu szyn