II wojna światowa i boom ekonomiczny lat 50-tych i 60-tych.

Podczas II wojny światowej firmy Sika, będące nadal pod kontrolą rodziny Kaspara Winklera, kontynuowały swoją działalność w krajach, w których utworzono przedstawicielstwa. Domieszki do betonu stosowane były przy budowach bunkrów w Szwajcarii, na terenach okupowanych przez Niemcy; również w betonowych statkach budowanych przez aliantów
i używanych do transportu. Statki te miały swój udział w zdobyciu Normandii. Podczas boomu ekonomicznego lat 50-tych i 60-tych XX wieku otwierano nowe przedstawicielstwa zagraniczne w Szwecji i na Kubie.
Grupa Sika, w roku 1968, stała się jedną strukturą korporacyjną Sika Finanz AG.