1971 do 1980 Sika “wychodzi” poza chemię budowlaną

Mając w ofercie różnorodne kleje elastyczne, w latach 80-tych XX wieku Sika rozpoczęła rozwijać nowy obszar działalności: przemysł motoryzacyjny. W trakcie tego procesu Sika zrewolucjonizowała tradycyjny sposób mocowania i łączenia różnych elementów. Dywersyfikacja biznesu, powstanie nowych profili działalności oraz dalsza światowa ekspansja była metodą na ograniczenie wpływu zmiennych cykli ekonomicznych.


Wraz z przejęciem w roku 1982 mającej 100 letnią historię firmy Lechler Chemie w Stuttgarcie, Sika za jednym zamachem zwiększyła zatrudnienie z 3000 do ponad 4000. Dzięki temu przygotowane zostały wystarczające podstawy do dalszego intensywnego rozwoju na rynku niemieckim. Musiało upłynąć jednak wiele lat, aby nowa firma mogła odnaleźć się na ścieżce wzrostu po ryzykownej fuzji. W drugiej połowie dekady nastąpił boom ekonomiczny
w większości państw uprzemysłowionych. Sika również z tego skorzystała przekraczając obroty miliarda franków szwajcarskich w roku 1989.

Zarządzanie kryzysem i stagnacja

Poprzez usprawnienie struktur zarządzających oraz objęcie wszystkich firm pod wspólny
zarząd Sika Finanz AG, udało się uniknąć sprzedaży udziałów dużej firmie chemii budowlanej. Potomkowie Kaspara Winklera zatrzymali większość udziałów w firmie do dnia dzisiejszego. Zarządzanie operacyjne zostało przeniesione od rodziny właścicieli do menadżerów spoza rodziny. Dekada lat 70-tych ogólnie nie należała do udanych. Z wielkim wysiłkiem Sika przezwyciężyła zarówno trudności wewnętrzne, jak i te wynikające z poważnej recesji w latach 1973-1976.


W rezultacie lata kryzysu wzmocniły ducha firmy Sika, który obecny do dziś, ukształtował się właśnie w tym okresie. Można to określić jako solidarność z firmą i wiarę w jej rozwój.
Dla przykładu w czasie kryzysu personel Sika Schweiz zgodził się nawet na obniżenie pensji.
Ta obniżka została cofnięta tak szybko, jak tylko Sika poprawiła swoją sytuację ekonomiczną
w drugiej połowie dekady. Produkt, opracowany już w 1968, ale do tej pory stanowiący niewielką część obrotów, teraz stał się bestsellerem: jednoskładnikowy, poliuretanowy klej elastyczny – Sikaflex.