SIKA W GOSPODARCE GLOBALNEJ

W żadnej innej dekadzie Sika nie otworzyła swoich przedstawicielstw w tak wielu krajach: tylko pomiędzy rokiem 1990 a 1995 otworzyła 16 nowych oddziałów. Szczególnie w Europie Wschodniej, Azji i w Ameryce Łacińskiej. Pomimo to lata 90-te nie były łatwą dekadą. Sika musiała zmierzyć się z fazą recesji oraz niską dochodowością, do czego przyczyniło się zwiększenie konkurencji oraz cen surowców. Problemy rozwiązano poprzez sprzedaż mniej dochodowych spółek, nie działających w kluczowych obszarach firmy.
Sika zaprzestała także produkcji materiałów dla budownictwa drogowego. Ponadto była blisko sprzedaży własnego działu zajmującego się membranami dachowymi firmie Sarna.


SIKA USZCZELNIA, ŁĄCZY, TŁUMI, WZMACNIA I CHRONI

Ta sama firma Sarna stała się członkiem grupy Sika 10 lat później: w 2005 położona w środku Szwajcarii firma specjalizująca się w produkcji membran, została wchłonięta przez koncern Sika. W tym czasie Sika była siedmiokrotnie większa. Sika doświadczyła jednej z najbardziej burzliwych dekad w swojej historii. Jej obroty wzrosły z 2 miliardów do ponad 4,6 miliardów franków szwajcarskich, z czego duża część przypadała na 36 firm nabytych pomiędzy rokiem 2000 a 2008. Również w tym czasie liczba zatrudnionych zwiększyła się z 8 do 13 tysięcy. Od roku 2000 kluczowe obszary działalności firmy mogły być podsumowane pięcioma słowami: „uszczelnianie, łączenie, tłumienie, wzmacnianie i ochrona”. Swoje hasło „Od fundamentów po dach” Sika realizowała starając się uzyskać pozycję lidera rynku chemii i materiałów budowlanych dla wszystkich etapów budowy.


Sika ViscoCrete, domieszka do betonu wprowadzona na rynek w roku 2000 stała się znaczącym elementem sprzedaży. Sika doświadczyła boomu także w innych dziedzinach.
W szczytowym roku 2006 obroty zwiększyły się o ponad 1/3. Firma, od roku 2002 znana jako “Sika AG”, musiała ponieść gigantyczne inwestycje w ludzi, zdolności produkcyjne
i zrestrukturyzować zarządzanie organizacją. Od roku 2006 wszystkie działania marketingowe
i sprzedażowe były konsekwentnie wspomagane przez nowe scentralizowane jednostki biznesowe zwrócone na cztery najważniejsze grupy odbiorców: “Distribution”, “Contractors”, “Concrete” oraz “Industry”.


Pod koniec I dekady XXI wieku zamęt poważnej światowej recesji zainicjowanej kryzysem finansowym dotknął również firmę Sika. Jedynym pozytywnym aspektem jest fakt, że pomimo recesji Sika zwiększała swój udział w rynku praktycznie w każdym segmencie.


U progu swoich setnych urodzin, w roku 2010, Sika jawi się jako dobrze przygotowana by stawić czoła przyszłości.