Sika - początki firmy

Pasterz z Vorarlbergu staje się dostawcą granitu w Zurychu.

Każdego lata dorastający Kaspar Winkler musiał udawać się do Górnej Szwabii, by pracować na roli.

W Bregenz i niedalekim Zurychu nabył wiele umiejętności związanych z budownictwem:
był tynkarzem, murarzem. Pracował również jako kreślarz.
W późniejszym czasie, już jako majster, zdobył doświadczenie w zarządzaniu ludźmi.
Podobną pracę wykonywał w latach 1895 - 1899 pracując jako kierownik operacyjny kopalni Wicino na południu Szwajcarii.

Po powrocie do Zurychu, zajmował stanowiska kierownicze w różnych firmach kamieniarskich. Jego robotnicy kruszyli granit wydobywany w rejonie Ticino, uzyskując kruszywo wykorzystywane w budownictwie. W latach 1902 - 1904, Kaspar Winkler pracował samodzielnie do czasu, gdy sprzedał z zyskiem swoją pierwszą firmę Kaspar Winkler & Co. wielkiemu dostawcy kamienia.