Przywództwo i Zrównoważony Rozwój


Nasz cel: posiadanie wiądącej pozycji na rynku.
Nasza strategia: ukierunkowanie na klienta, innowacyjne rozwiązania 
oraz globalna obecność.

Wizja
Jako producent materiałów do uszczelniania, łączenia, tłumienia, wzmacniania i ochrony obciążonych struktur, Sika dąży do zdobycia pozycji lidera lub zajęcia mocnego drugiego miejsca w jasno określonych segmentach rynku.

Misja
Sika jest firmą globalną, posiadającą rozbudowaną sieć oddziałów na całym świecie aktywnych w obszarze chemii budowlanej i przemysłowej. Kladziemy duży nacisk na jakość, obsługę, bezpieczeństwo oraz ochronę środowiska. Oferowane przez nas materiały stanowią sprawdzone rozwiązania tworząc wartość dodaną dla naszych Klientów.