Przez 100 lat rozwiązania firmy Sika w kluczowych obszarach działania: uszczelnianie, klejenie, wzmacnianie oraz ochrona konstrukcji nośnych, znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie i w przemyśle, m.in. samochodowym, okrętowym oraz maszynowym.

Uszczelnianie
Właściwe uszczelnienie minimalizuje przepływ gazów oraz cieczy pomiędzy porami
i szczelinami materiałów budowlanych, a także ogranicza przepływ ciepła lub zimna.
Dzięki temu płaskie dachy, złożone konstrukcje tunelowe, łatwo ulegające uszkodzeniu zbiorniki wody oraz skomplikowane fasady są w sposób trwały nieprzepuszczalne dla wiatru
i deszczu, odporne na działanie temperatur, starzenie się oraz wibracje. Dzięki temu znacznej poprawie ulega funkcjonalność oraz komfort pomieszczeń.

Klejenie
Klejenie zapewnia łączenie różnych materiałów w sposób trwały, elastyczny i bezpieczny.
Pojazdy, okna, a nawet elementy betonowe o ciężarze kilku ton stosowane do budowy mostów są spajane dzięki zastosowaniu nowych procesów technologicznych. Technologie
Sika używane do spajania materiałów zwiększają bezpieczeństwo produktów końcowych
i umożliwiają większą swobodę podczas projektowania. Te zastosowania optymalizują również proces produkcji poprzez skracanie czasu trwania danego cyklu procesowego.

Tłumienie

W przypadku obiektów montowanych na stałe, a także obiektów będących w ruchu, tłumiące rozwiązania redukują drgania wszystkich długości fal prowadząc do zmniejszenia rewerberacji (pogłosu) oraz emisji hałasu w konstrukcjach nośnych. Umożliwiają również wyciszanie hałasu we wnętrzu pojazdów, na przykład w samochodach osobowych, autobusach lub statkach, znacząco podnosząc ich komfort użytkowania.

Wzmacnianie
Wzmocnienia poprawiają w określony sposób dopuszczalne obciążenie statyczne lub dynamiczne konstrukcji nośnych narażonych na różnego rodzaju naprężenia, począwszy od lekkich ram okiennych poprzez wytrzymałe karoserie samochodowe, kończąc na wiszących mostach betonowych. Rozwiązania te wzmacniają już istniejące oraz optymalizują projektowane konstrukcje nośne.

Ochrona
Prawidłowe zabezpieczenie znacznie przedłuża trwałość konstrukcji nośnych i chroni materiały stosowane zarówno w nowych, jak i starych obiektach. Rozwiązania Sika gwarantują konstrukcjom stalowym oraz betonowym odpowiednią ochronę przed wpływem zróżnicowanych warunków atmosferycznych, działaniem chemikaliów, zanieczyszczeniami oraz ogniem