Sika na świecie

  • ponad 200 handlowych i produkcyjnych oddziałów Sika w 101 krajach
  • około 18 000 zatrudnionych osób
  • poza marką Sika posiadamy ponad 850 znaków towarowych Sika, takich jak Sikaflex, Sika ViscoCrete czy SikaBond
  • całkowity obrót w roku 2017 wyniósł 6,25 miliarda CHF z zyskiem netto na poziomie 649 milionów CHF
  • wydatki na badania i rozwój w roku 2017 wyniosły 180,8 miliona CHF
  • liczne inwestycje na rynkach wschodzących