Parę dni temu zakończyła się budowa najdłuższego mostu typu extradosed w Europie. Ta niezwykle nowoczesna konstrukcja o cechach mostu belkowego i wantowego łączy miasto Kwidzyn z autostradą A1 oraz Trójmiastem. Już w połowie sierpnia mostem nad Wisłą, na który czekało około 200 tys. mieszkańców z okolic, będą mogli przejechać pierwsi kierowcy.

Długość mostu wynosi 808,5 metra. Wraz z trzema estakadami dojazdowymi o długości 409,8 m, 479,6 m oraz 144,4 m łączna długość obiektu mostowego wynosi 1867,2 m. Pylony rozchylone na zewnątrz konstrukcji sięgają na wysokość 17,2 m ponad powierzchnię jezdni. Most posiada dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne.

Domieszki Sika dla mieszanki betonowej o wysokich wymaganiach

Powłoki hydrofobowe Sikagard

 

Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) do wykonania elementów konstrukcyjnych zaprojektowano beton BWW klasy C70/85 W8 F150 n<5%.

Beton C70/85 został wbudowany w technologii sprężanej do wykonywanego ustroju nośnego.
Ponadto wspomniany beton musiał spełnaić dodatkowe wymagania zawarte w normie PN-EN 206-1:2003 dla klas ekspozycji XC4, XD3, XF4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Receptura została zaprojektowana w Laboratorium Technologii Betonów CFB z Gdańska u p. Marka Aleksiuna. Do wykonania mieszanki betonowej C70/85, która spełniała wszystkie wymagania specyfikacyjne, zastosowano cement specjalny firmy LAFARGE – CEM I 52,5 N-HSR/NA - oraz domieszki firmy Sika – Sika Viscocrete EPL 21 i Sika Retarder.

Dla realizacji nowego mostu nad Wisłą łącznie dostarczono ok. 12000 m3 betonu C70/85.


Technologie Sika (materiał SikaGard 702 W Aquaphob) zostały także zastosowane do hydrofobizacji powierzchni żelbetowych, której wykonawcą były firmy Arwo Barlinek oraz Niwa Szczecin Sp z o.o.


Ogólne dane o inwestycji :

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku
Projekt: Biuro Projektowo – Konsultacyjne Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Wykonawca: Budimex S.A.
Inżynier Projektu: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o.
Dostawca betonu: Eurobud Chajewscy Sp. J.