NAJDŁUŻSZY TUNEL KOLEJOWY NA ŚWIECIE – 57 KM

Ten najdłuższy na świecie tunel, mierzący ponad 57 km, jest jednym z największych osiągnięć inżynierii podziemnej. Tunel biegnie pod jednym z najwyższych masywów Alp. Pod najwyższymi szczytami podziemna konstrukcja znajduje się nawet 2300 metrów pod skałami. Budowa tunelu wymagała wydobycia 28 milionów ton skał - około 25% wydobytych skał zostało odpowiednio przygotowanych i ponownie użytych jako kruszywo do produkcji wysokiej jakości betonów z zastosowaniem domieszek Sika.

Tunel Gottharda został otwarty 1-go czerwca 2016 roku i połączył północną i południową część Szwajcarii, zapewniając płynny transport kolejowy. W przypadku ciężkich pociągów towarowych oraz pociągów szybkich prędkości nowa linia kolejowa w tunelu Gottharda redukuje czas przejazdu z Zurychu do Mediolanu o godzinę.

Współpraca z Sika od samego początku budowy tunelu - ponad 100 lat temu

Historia firmy Sika zaczęła się w 1910 roku, kiedy podjęto decyzję o elektryfikacji linii kolejowej biegnącej przez tunel Gottharda w Alpach Szwajcarskich. Instalacja elektryczna wymagała niezawodnej ochrony przed wodą i wilgocią. Założyciel firmy, Kaspar Winkler, opracował i dostarczył zupełnie nowe rozwiązanie produkcji i stosowania na budowie wodoszczelnej zaprawy i wodoszczelnego betonu, oparte na chemicznej modyfikacji mieszanki betonowej. 

17 lat budowy odcinka Gotthard Basistunnel

Decyzję o budowie odcinka tunelu kolejowego Gotthard Basistunnel podjęto w 1995 roku, a prace ruszyły 4 lata później. Od samego początku Sika była partnerem w realizacji tego projektu, który obarczony był szeregiem wyśrubowanych wymagań. Inwestor wymagał m.in. 100-letniej trwałości obiektu (brak konieczności przeprowadzania znaczących prac remontowych w tym okresie), co oznacza de facto 100-letnią trwałość betonu oraz systemu hydroizolacji.

ROZWIĄZANIA SIKA - DOMIESZKI DO BETONÓW

Do realizacji projektu dostarczono łącznie około 20 000 ton domieszek chemicznych do produkcji ponad 2 mln m3 betonu.

Domieszki z serii SikaViscoCrete® – superplastyfikatory – stosowano kombinacje domieszek w celu uzyskania mieszanek betonowych różnych typów, np.:

  • Typ 1: wysoka redukcja wody, dobra wytrzymałość wczesna, krótki czas zagęszczania, stabilizacja mieszanki betonowej
  • Typ 2: niska redukcja wody, długi czas zagęszczania, zwłaszcza w wysokiej temperaturze otoczenia, stabilizacja mieszanki betonowej


Opracowanie domieszek z serii Sika ViscoFlow® (superplastifikator PCE) do kontroli stabilności konsystencji mieszanki betonowej. Domieszki z serii Sika ViscoFlow® są obecnie powszednie stosowane, natomiast ich pierwsze zastosowanie miało miejsce podczas budowy tunelu kolejowego Gotthard Basistunnel.

ROZWIĄZANIA SIKA - SYSTEMY HYDROIZOLACJI

  • Konsorcjum IGS w ramach ogólnego zarządzania Sika Bau AG / Zürich przyjęła zamówienie na instalację kompleksowego systemu izolacji przeciwwodnych dla sekcji tunelu kolejowego Bodio (16,5 km) oraz Faido (15,1 km) drążonych maszynami TBM.
  • System hydroizolacji ułożono na powierzchni betonu natryskowego o równości powierzchni 10:1.
  • Do wykonania izolacji przeciwwodnej tunelu zastosowano układane swobodnie i mocowane punktowo syntetyczne membrany uszczelniające Sikaplan® oraz Sarnafil®.
  • Wszystkie zakłady, spoiny i szczeliny uszczelniono odpowiednio dobranymi taśmami uszczelniającymi Sika.
  • Systemami hydroizolacyjnymi Sika łącznie zaizolowano 3 mln m2 powierzchni.

WSPARCIE TECHNICZNE SIKA

Przy realizacji tak złożonych technologicznie projektów poza specjalistycznymi systemami niezbędne jest również pełne wsparcie techniczne inwestycji. Zasadnicze znaczenie w budowie tunelu Gottharda oraz innych konstrukcji podziemnych miała również specjalistyczna wiedza inżynierów Sika wspierających proces inwestycyjny od próbnych badań po odbiór prac.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ W SPECJALNEJ PUBLIKACJI:

Special Edition: Gotthard Base Tunnel
Special Edition: Gotthard Base Tunnel

Project of the Century

Special Edition: Gotthard Base Tunnel (pdf, 2,97 MB)