WYMAGANIA PROJEKTOWE

Produkcja elementów małej architektury wymaga opracowania recepty na mieszankę betonową, uwzględniającą odpowiednie wlaściwości użytkowe i walory estetyczne jak
i warunki technologiczne zakładu prefabrykacji.

Klienci oczekują wyrobów, które będą estetyczne, funkcjonalne, łatwe do utrzymania
w czystości oraz odporne na warunki atmosferyczne, z kolei producenci wymagają aby zaprojektowana mieszanka betonowa utrzymywała się na powtarzalnym, stabilnym
i wysokim poziomie jakościowym w procesie produkcyjnym oraz posiadała zakładane właściwości betonu.  

POPRAWA WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ DZIĘKI SZEROKIEJ GAMIE DOMIESZEK SIKA

Spełnienie użytkowych, technologicznych i projektowych wymogów było możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich domieszek Sika:

Prefabrykowane elementy małej architektury, Bewa
Prefabrykowane elementy małej architektury, Bewa

Poszerzenie przestrzeni użytkowej domu i ogrodu, dzięki prefabrykowanym elementom małej architektury.

Prefabrykowane elementy małej architektury, Bewa (pdf, 1,35 MB)