Modernizacja trasy tramwajowej na ul. św. Marcin w Poznaniu jest jednym z etapów prac w ramach Projektu Centrum - największej inwestycji rewitalizacyjnej prowadzonej w Poznaniu.

Głównym celem projektu jest uzyskanie spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej ścisłego centrum miasta. Inwestycja zakłada uporządkowanie przestrzeni oraz uspokojenie ruchu samochodowego. W ramach projektu zmodernizowana zostanie sieć tramwajowa, nastąpi zwężenie jezdni i poszerzenie chodników, dzięki czemu ul. św. Marcin stanie się szeroką i nowoczesną aleją spacerową.   

Przebudowa trasy tramwajowej obejmowała budowę torowiska tramwajowego na płycie żelbetowej (z matą wibroizolacyjną pod płytą). Szyny mocowane są w systemie ERS w stalowym korycie połączonym ze zbrojeniem płyty żelbetowej. Przestrzeń pomiędzy szynami została wypełniona kostką betonową ułożoną na zaprawie mineralnej.

Zastosowanie materiałów Sika do mocowania szyny w otulinie (ERS) pozwala na realizację niskiej konstrukcji torowiska zapewniając jego trwałość eksploatacyjną i wytrzymałość, a także redukcję drgań i wpływu ruchu tramwajowego na otoczenie. Rozwiązanie to zapewnia dobrą izolację elektryczną szyn oraz ograniczenie prac utrzymaniowych.

POZNAJ SZCZEGÓŁY REALIZACJI - POBIERZ SIKA AT WORK

Przebudowa trasy tramwajowej, ul. Św. Marcin w Poznaniu
Przebudowa trasy tramwajowej, ul. Św. Marcin w Poznaniu

Materiał Icosit® KC 340/45 zastosowano do mocowania szyn w stalowych korytach w systemie ciągłym, a zaprawę Sika® FastFix-132 do układania kostki betonowej.

Przebudowa trasy tramwajowej, ul. Św. Marcin w Poznaniu (pdf, 0,99 MB)